جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40421تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش38035,000,0001394/02/08
40422تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/02/08
40215تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش13211,500,0001,518,000,0001394/02/06
40217تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001394/02/06
40218تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1,12027,000,00014,364,000,0001394/02/06
40252تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394/02/06
40255تهرانونکآپارتمانفروش1428,500,0001,207,000,0001394/02/06
39933تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش23060,870,0007,000,000,0001394/02/01
39934تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش64219,000,0006,156,000,0001394/02/01
39935تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2137,500,0001,597,500,0001394/02/01
39979تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1466,400,000934,400,0001394/02/01
39715تهرانشیخ بهاییاداریفروش658,200,000533,000,0001394/01/30
39716تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394/01/30
39736تهرانونککلنگیفروش2,85030,000,00058,200,000,0001394/01/30
39737تهرانونکآپارتمانفروش16210,000,0001,620,000,0001394/01/30
39752تهرانونککلنگیفروش68025,000,000121,500,000,0001394/01/30
39501تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/01/27
39502تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش9714,000,0001,358,000,0001394/01/27
39503تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001394/01/27
39547تهرانونکمستغلاتفروش50کارشناسیکارشناسی1394/01/27
39184تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/01/25
39185تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1426,338,000900,000,0001394/01/25
39310تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1605,300,000848,000,0001394/01/25
39031تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001394/01/24
39032تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1089,000,000972,000,0001394/01/24
38906تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش10018,000,0001,800,000,0001394/01/23
38912تهرانونکآپارتمانفروش14734,015,0005,000,000,0001394/01/23
38964تهرانده ونکآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394/01/23
38877تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/01/22
38689تهرانشیراز جنوبیآپارتمانفروش1409,200,0001,288,000,0001394/01/19
Page top