جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43247تهرانملاصدرا ی شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/03/04
42926تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش19110,000,0001,910,000,0001394/03/03
42916تهرانونک - سئولآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001394/03/03
42812تهرانونک - توانیرمستغلاتفروش3,050کارشناسیکارشناسی1394/03/02
42266تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/02/28
42267تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش627,600,000471,200,0001394/02/28
42277تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش50019,000,00013,300,000,0001394/02/28
42281تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/02/28
41879تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش27020,000,0004,180,000,0001394/02/23
41881تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394/02/23
41883تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1175,470,000640,000,0001394/02/23
41885تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394/02/23
41900تهرانونک - ملاصدرااداریفروش928,500,000782,000,0001394/02/23
41960تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001394/02/23
41961تهرانده ونککلنگیفروش3768,700,0001,350,000,0001394/02/23
41470تهرانملا صدراآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394/02/21
41471تهرانملا صدراآپارتمانفروش729,500,000684,000,0001394/02/21
41477تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش118کارشناسیکارشناسی1394/02/21
41478تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش1127,410,000830,000,0001394/02/21
41480تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001394/02/21
41570تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش11717,000,0001394/02/21
41325تهرانده ونکمستغلاتفروش2507,000,0001,750,000,0001394/02/20
41220تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش13011,250,000450,000,0001394/02/19
41221تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001394/02/19
41222تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1735,600,000968,800,0001394/02/19
41269تهرانونکآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001394/02/19
40989تهرانملا صدراآپارتمانفروش13712,500,0001,712,500,0001394/02/16
40990تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش1869,500,0001,767,000,0001394/02/16
40994تهرانشیخ بهایی جنوبیاداریفروش14010,000,0001,400,000,0001394/02/16
41042تهرانونککلنگیفروش24813,000,0001394/02/16
Page top