جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48750تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش95027,000,00014,310,000,0001394/04/29
48357تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش3496,000,0002,000,000,0001394/04/23
48358تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش15718,300,0002,873,000,0001394/04/23
48095تهرانونک - سئولآپارتمانفروش15812,200,0001,927,000,0001394/04/21
48096تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1276,000,000762,000,0001394/04/21
47890تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1155,650,000650,000,0001394/04/18
47889تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش3409,000,0003,000,000,0001394/04/18
47888تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش3409,000,0003,000,000,0001394/04/18
40219تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش2004,865,000550,000,0001394/04/15
47525تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1529,000,0001,368,000,0001394/04/15
47201تهرانگاندیکلنگیفروش99017,500,0001394/04/10
47267تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش11511,000,0001,265,000,0001394/04/10
47268تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001394/04/10
45985تهران گاندیآپارتمانفروش6712,000,000804,000,0001394/04/01
43837تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/03/10
43839تهرانشیخ بهاییاداریفروش9010,500,000945,000,0001394/03/10
43859تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/03/10
43906تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394/03/10
43661تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/03/07
43662تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/03/07
43670تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1139,500,0001,073,500,0001394/03/07
43674تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1135,750,000650,000,0001394/03/07
43682تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش938,602,000800,000,0001394/03/07
43685تهرانونکآپارتمانفروش1096,300,000686,700,0001394/03/07
43294تهرانملاصدرااداریفروش10210,000,0001,020,000,0001394/03/05
43297تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/03/05
43396تهرانملاصدراآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001394/03/05
43236تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش27013,500,0003,645,000,0001394/03/04
43239تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش956,842,000650,000,0001394/03/04
43240تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001394/03/04
Page top