جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59755تهرانشیح بهاییآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001394-08-17
59756تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394-08-17
59779تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش17038,000,0001394-08-17
59456تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1307,307,000950,000,0001394-08-13
59457تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش22813,000,0001394-08-13
59468تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1134,250,000480,000,0001394-08-13
42087تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش17014,000,0002,380,000,0001394-08-10
57582تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,550,0001,700,000,0001394-07-22
57663تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش867,800,000670,800,0001394-07-22
57213تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1345,597,000750,000,0001394-07-19
57214تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001394-07-19
56668تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12375,000,000922,500,0001394-07-12
56669تهرانشهرک والفجرآپارتمانفروش926,530,000600,000,0001394-07-12
56670تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش22011,500,0001394-07-12
56713تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,774,000820,000,0001394-07-12
56017تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش36022,000,0001394-07-05
56024تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394-07-05
56025تهرانشهرک والفجرآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001394-07-05
55076تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش9410,500,000987,000,0001394-06-25
54783تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش40040,000,00015,000,000,0001394-06-22
54784تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21014,000,0002,940,000,0001394-06-22
54785تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001394-06-22
54279تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394-06-17
53924تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش695,300,000365,700,0001394-06-16
53925تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1445,500,000792,000,0001394-06-16
54073تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش13710,500,0001,438,500,0001394-06-16
54080تهرانولیعصر - ونککلنگیفروش69017,000,0007,191,000,0001394-06-16
53438تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394-06-11
53440تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001394-06-11
53004تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1416,000,000846,000,0001394-06-08
Page top