جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87813تهرانملاصدراآپارتمانفروش959,200,00097,400,0001395/07/28
87743تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/07/27
87742تهرانملاصدرااداریرهن121320,000,0001395/07/27
87670تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001395/07/27
87669تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001395/07/27
87611تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره2058,700,000100,000,0001395/07/26
87430تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1304,600,00030,000,0001395/07/25
87429تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/25
87332تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1408,500,0001,190,0001395/07/25
87236تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره853,000,000100,000,0001395/07/19
87132تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000350,000,0001395/07/18
87131تهرانبر ملاصدرااداریرهن و اجاره755,000,000150,000,0001395/07/18
86963تهرانملاصدرامغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/07/15
86957تهرانونک - گاندیاداریرهن62140,000,0001395/07/15
86770تهرانونکآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/14
86753تهرانونک - برزیل آپارتمانرهن و اجاره1803,500,00050,000,0001395/07/14
86682تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/13
86681تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/07/13
86680تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1814,000,00060,000,0001395/07/13
86679تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/07/13
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/07/11
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86546تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/11
86446تهرانملاصدراآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
86445تهرانملاصدراآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001395/07/11
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
76755تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره27210,000,000100,000,0001395/07/06
86157تهرانبرزیل شرقیآپارتمانفروش3207,200,0001395/07/06
86069تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/07/05
86068تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/05
Page top