املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42998تهرانمیرداماد آپارتمانفروش9810,500,0001,029,000,0001394-03-03
42996تهرانمیرداماد آپارتمانفروش709,300,000650,000,0001394-03-03
42994تهرانمیردامادمستغلاتفروش38411,000,0004,224,000,0001394-03-03
42882تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش1358,700,0001,745,000,0001394-03-02
42340تهرانمیردامادآپارتمانفروش9011,500,0001,035,000,0001394-02-28
42342تهرانمیردامادآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001394-02-28
42343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,025,000,0001394-02-28
42344تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1126,600,000739,200,0001394-02-28
42346تهرانشریعتی - میرداماداداریفروش1124,000,000100,000,0001394-02-28
42037تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,600,000795,000,0001394-02-24
42044تهرانمیردامادآپارتمانفروش10210,500,0001,071,000,0001394-02-24
42053تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394-02-24
42056تهرانمیردامادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001394-02-24
41464تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش8018,000,0001,440,000,0001394-02-21
41309تهرانمیردامادآپارتمانفروش16210,300,0001394-02-20
41313تهرانمیردامادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-02-20
41327تهرانمیردامادآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394-02-20
41343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000739,000,0001394-02-20
40884تهرانمیردامادآپارتمانفروش1147,750,000883,500,0001394-02-15
40890تهرانمیردامادآپارتمانفروش539,000,000477,000,0001394-02-15
40283تهرانمیردامادمغازهفروش7012,000,000100,000,0001394-02-07
40291تهرانمیردامادآپارتمانفروش16110,000,0001,610,000,0001394-02-07
39772تهرانمیردامادآپارتمانفروش14515,000,0001394-02-01
40004تهرانمیردامادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-02-01
40005تهراننفت شمالیمستغلاتفروش3,42014,500,0004,959,000,0001394-02-01
40006تهرانمیردامادآپارتمانفروش1238,600,0001,057,800,0001394-02-01
39771تهرانمیردامادآپارتمانفروش658,200,000533,000,0001394-01-30
39773تهرانمیردامادمغازهفروش35123,000,0004,300,000,0001394-01-30
39562تهرانمیردامادآپارتمانفروش9011,000,000990,000,0001394-01-27
39568تهرانمیردامادکلنگیفروش1,60018,000,0001394-01-27
Page top