جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38308تهرانمیردامادآپارتمانفروش729,030,000650,000,0001394/01/15
38306تهرانمیردامادمغازهفروش2530,000,000750,000,0001394/01/15
38159تهرانمیردامادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/12/25
38160تهرانمیردامادآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001393/12/25
38066تهرانمیردامادآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001393/12/24
38065تهرانمیردامادآپارتمانفروش1059,200,000966,000,0001393/12/24
38081تهرانمیردامادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001393/12/24
37910تهرانمیردامادآپارتمانفروش1428,450,0001,200,000,0001393/12/20
37675تهرانمیردامادآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001393/12/17
37676تهرانمیرداماداداریفروش8015,000,0001,200,000,0001393/12/17
37677تهرانمیردامادآپارتمانفروش5611,000,000616,000,0001393/12/17
37317تهرانمیردامادآپارتمانفروش7013,800,000966,000,0001393/12/13
37318تهرانمیردامادآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001393/12/13
36828تهرانمیردامادآپارتمانفروش969,200,000883,200,0001393/12/09
36829تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393/12/09
36508تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,000,000630,000,0001393/12/06
36509تهرانمیردامادآپارتمانفروش509,000,000450,000,0001393/12/06
35547تهرانمیردامادآپارتمانفروش969,200,000884,000,0001393/11/28
35548تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393/11/28
28942تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393/11/13
32991تهرانمیرداماد شمالیآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001393/11/05
32539تهرانمیردامادآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001393/11/01
32540تهرانمیرداماداداریفروش14510,700,0001,551,500,0001393/11/01
31945تهرانمیردامادآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001393/10/25
31943تهرانمیردامادکلنگیفروش20018,000,0003,600,000,0001393/10/25
31944تهرانمیردامادآپارتمانفروش1908,500,0001,615,000,0001393/10/25
31755تهرانمیردامادمغازهفروش11075,000,0001393/10/23
30932تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,000525,000,0001393/10/17
30937تهرانمیرداماداداریفروش1638,500,0001,385,500,0001393/10/17
30948تهرانمیردامادآپارتمانفروش1599,100,0001,446,900,0001393/10/17
Page top