جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41309تهرانمیردامادآپارتمانفروش16210,300,0001394/02/20
41313تهرانمیردامادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/02/20
41327تهرانمیردامادآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394/02/20
41343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000739,000,0001394/02/20
40884تهرانمیردامادآپارتمانفروش1147,750,000883,500,0001394/02/15
40890تهرانمیردامادآپارتمانفروش539,000,000477,000,0001394/02/15
40283تهرانمیردامادمغازهفروش7012,000,000100,000,0001394/02/07
40291تهرانمیردامادآپارتمانفروش16110,000,0001,610,000,0001394/02/07
39772تهرانمیردامادآپارتمانفروش14515,000,0001394/02/01
40004تهرانمیردامادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394/02/01
40005تهراننفت شمالیمستغلاتفروش3,42014,500,0004,959,000,0001394/02/01
40006تهرانمیردامادآپارتمانفروش1238,600,0001,057,800,0001394/02/01
39771تهرانمیردامادآپارتمانفروش658,200,000533,000,0001394/01/30
39773تهرانمیردامادمغازهفروش35123,000,0004,300,000,0001394/01/30
39562تهرانمیردامادآپارتمانفروش9011,000,000990,000,0001394/01/27
39568تهرانمیردامادکلنگیفروش1,60018,000,0001394/01/27
39569تهرانمیردامادکلنگیفروش90020,000,00015,200,000,0001394/01/27
39262تهرانمیردامادمستغلاتفروش13012,000,0001394/01/25
39263تهرانمیردامادآپارتمانفروش789,500,000741,000,0001394/01/25
39264تهرانمیردامادآپارتمانفروش906,120,000550,000,0001394/01/25
39265تهرانمیردامادآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001394/01/25
38944تهرانمیردامادمغازهفروش1125,000,000,0001394/01/23
38945تهرانمیردامادمستغلاتفروش1,18010,500,0001394/01/23
38946تهرانمیردامادآپارتمانفروش8810,250,000900,000,0001394/01/23
38953تهرانمیردامادآپارتمانفروش1207,100,000850,000,0001394/01/23
38858تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش9712,000,0001,164,000,0001394/01/22
38565تهرانمیردامادآپارتمانفروش688,088,000550,000,0001394/01/18
38558تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/01/18
38548تهرانمیردامادآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394/01/18
38518تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394/01/18
Page top