جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43737تهرانمیرداماد - نفتآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394/03/07
43738تهرانمیردامادآپارتمانفروش10310,500,0001,090,000,0001394/03/07
43739تهرانمیردامادآپارتمانفروش23012,800,0002,944,000,0001394/03/07
43743تهرانمیردامادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001394/03/07
43744تهرانرازان جنوبیآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394/03/07
43343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/03/05
43344تهرانمیردامادآپارتمانفروش8714,000,0001,218,000,0001394/03/05
43358تهرانرازان جنوبیآپارتمانفروش1769,000,0001,584,000,0001394/03/05
43397تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/03/05
43000تهرانمیردامادآپارتمانفروش1105,900,000631,300,0001394/03/03
42998تهرانمیرداماد آپارتمانفروش9810,500,0001,029,000,0001394/03/03
42996تهرانمیرداماد آپارتمانفروش709,300,000650,000,0001394/03/03
42994تهرانمیردامادمستغلاتفروش38411,000,0004,224,000,0001394/03/03
42882تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش1358,700,0001,745,000,0001394/03/02
42340تهرانمیردامادآپارتمانفروش9011,500,0001,035,000,0001394/02/28
42342تهرانمیردامادآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001394/02/28
42343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,025,000,0001394/02/28
42344تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1126,600,000739,200,0001394/02/28
42346تهرانشریعتی - میرداماداداریفروش1124,000,000100,000,0001394/02/28
42037تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,600,000795,000,0001394/02/24
42044تهرانمیردامادآپارتمانفروش10210,500,0001,071,000,0001394/02/24
42053تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/02/24
42056تهرانمیردامادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001394/02/24
41464تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش8018,000,0001,440,000,0001394/02/21
41309تهرانمیردامادآپارتمانفروش16210,300,0001394/02/20
41313تهرانمیردامادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/02/20
41327تهرانمیردامادآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394/02/20
41343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000739,000,0001394/02/20
40884تهرانمیردامادآپارتمانفروش1147,750,000883,500,0001394/02/15
40890تهرانمیردامادآپارتمانفروش539,000,000477,000,0001394/02/15
Page top