جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54439تهرانمیردامادآپارتمانفروش1311,000,000,0001394/06/18
54068تهرانمیردامادآپارتمانفروش20710,500,0002,173,500,0001394/06/16
54069تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/06/16
52170تهرانمیردامادآپارتمانفروش10110,000,0001,010,000,0001394/06/01
50660تهرانمیردامادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394/05/14
50661تهرانمیردامادکلنگیفروش26023,000,0005,520,000,0001394/05/14
50662تهرانمیردامادآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394/05/14
48777تهرانمیردامادآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394/04/29
48398تهرانمیردامادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394/04/23
48397تهرانمیردامادآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001394/04/23
48127تهرانمیردامادآپارتمانفروش15710,000,0001,570,000,0001394/04/21
48128تهرانمیردامادآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394/04/21
46641تهرانمیردامادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394/04/06
46647تهرانمیردامادآپارتمانفروش1079,700,0001,037,900,0001394/04/06
46529تهرانمیردامادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001394/04/04
46519تهرانمیردامادآپارتمانفروش1388,500,0001394/04/04
46520تهرانمیردامادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/04/04
46538تهرانمیردامادآپارتمانفروش9513,500,0001,282,500,0001394/04/04
45780تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,0001,127,000,0001394/03/30
45495تهرانمیردامادآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394/03/27
45496تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,021,200,0001394/03/27
45497تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/03/27
44073تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش8711,000,000957,000,0001394/03/12
44146تهرانمیردامادکلنگیفروش54021,750,00012,000,000,0001394/03/12
44147تهرانمیردامادآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394/03/12
44148تهراننفت شمالیآپارتمانفروش23013,900,0003,197,000,0001394/03/12
44150تهرانمیرداماداداریفروش959,000,000855,000,0001394/03/12
43737تهرانمیرداماد - نفتآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394/03/07
43738تهرانمیردامادآپارتمانفروش10310,500,0001,090,000,0001394/03/07
43739تهرانمیردامادآپارتمانفروش23012,800,0002,944,000,0001394/03/07
Page top