املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87254تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/19
87252تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1803,000,000120,000,0001395/07/19
87253تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1006,000,00050,000,0001395/07/19
87178تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/07/18
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87177تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/18
86965تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00085,000,0001395/07/15
86966تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/15
86964تهراننهم نفتآپارتمانرهن و اجاره1052,900,00055,000,0001395/07/15
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
86723تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1355,200,00050,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86721تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/13
86602تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00025,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86599تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1009,000,00030,000,0001395/07/11
86598تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/11
86444تهرانمیردامادمستغلاتفروش1,70311,000,0001395/07/11
86313تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره803,600,00030,000,0001395/07/06
86312تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/07/06
83743تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره704,000,00040,000,0001395/07/05
85993تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00060,000,0001395/07/04
85992تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/07/04
85991تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره2604,000,000400,000,0001395/07/04
85980تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00030,000,0001395/07/04
85979تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/04
85978تهرانرودبار غربیآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/07/04
85769تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1177,300,000854,100,0001395/07/03
85768تهرانمیرداماداداریفروش36325,000,0001395/07/03
Page top