جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80001تهرانمیردامادآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/05/05
79987تهرانمیردامادآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001395/05/05
79976تهرانمیردامادآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001395/05/05
79644تهرانمیردامادمستغلاتاجاره2,300350,000,0001395/05/01
79361تهرانمیردامادآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001395/04/29
79352تهرانمیردامادآپارتمانفروش1343,500,0001395/04/29
75643تهرانمیردامادمستغلاتفروش46018,000,0005,400,000,0001395/03/16
75337تهرانمیرداماداداریفروش10015,000,0001,500,000,0001395/03/11
75474تهرانبلوار میناویلافروش55220,000,0001395/03/11
47301تهرانمیرداماد - البرزمستغلاترهن و اجاره50028,000,000200,000,0001395/02/21
68061تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره900کارشناسیکارشناسی1395/02/21
74277تهرانمیرامادمغازهفروش4150,000,0002,050,000,0001395/02/14
74291تهرانمیردامادمستغلاتفروش96055,000,000,0001395/02/14
73995تهرانمیرداماداداریفروش4825,000,0001,200,000,0001395/02/12
73845تهرانمیردامادمستغلاتفروش2,20040,000,000,0001395/02/09
72866تهرانمیردامادآپارتمانفروش1047,885,000820,000,0001395/01/31
72604تهرانمیرداماداداریفروش828,000,000656,000,0001395/01/29
72500تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/01/26
71913تهراننفت شمالی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395/01/22
71420تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1718,000,0001,368,000,0001395/01/15
70633تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,300,000651,000,0001394/12/13
70124تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001394/12/08
69543تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش909,800,000588,000,0001394/12/02
69552تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش1457,600,0001,102,000,0001394/12/02
69553تهرانمیردامادآپارتمانفروش1416,100,000860,000,0001394/12/02
69231تهرانمیردامادآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/11/28
68866تهراننفت شمالیآپارتمانفروش13611,800,0001,604,800,0001394/11/25
68877تهرانمیردامادآپارتمانفروش26010,500,0002,730,000,0001394/11/25
68474تهرانمیردامادآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394/11/20
68479تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000738,300,0001394/11/20
Page top