جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83467تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره4030,000,000100,000,0001395/06/08
83466تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/06/08
83383تهرانمیردامادآپارتمانرهن110170,000,0001395/06/07
83373تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره124کارشناسیکارشناسی1395/06/07
83182تهرانشریعتیمغازهرهن و اجاره4017,000,000400,000,0001395/06/04
83119تهرانمیرداماداداریرهن80200,000,0001395/06/03
83115تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
83034تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
82983تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره704,000,00030,000,0001395/06/02
82980تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00070,000,0001395/06/02
82977تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/06/02
82834تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره854,500,00040,000,0001395/06/01
82833تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00080,000,0001395/06/01
82399تهرانمیردامادمستغلاتاجاره5,500350,000,0001395/05/27
82364تهرانمیردامادآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/05/27
82027تهرانمیردامادآپارتمانفروش1327,500,000990,000,0001395/05/25
82026تهرانمیردامادآپارتمانفروش857,900,000671,500,0001395/05/25
82025تهرانمیردامادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/05/25
81744تهرانمیردامادآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001395/05/21
81741تهرانمیردامادآپارتمانفروش889,090,000800,000,0001395/05/21
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/05/20
81605تهرانمیردامادمستغلاترهن2,500کارشناسی1395/05/20
81044تهرانمیردامادآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001395/05/17
81043تهرانمیردامادآپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001395/05/17
80923تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره24013,500,00080,000,0001395/05/14
80646تهرانمیردامادمستغلاتفروش130کارشناسیکارشناسی1395/05/13
80625تهرانمیردامادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395/05/13
80001تهرانمیردامادآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/05/05
79987تهرانمیردامادآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001395/05/05
79976تهرانمیردامادآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001395/05/05
Page top