جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84703تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1358,000,00060,000,0001395/06/18
84490تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/16
84488تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره202,500,00025,000,0001395/06/16
84486تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره905,500,00050,000,0001395/06/16
84277تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/06/15
84274تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره2311,000,00060,000,0001395/06/15
84272تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره138کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84154تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1159,000,000100,000,0001395/06/14
83963تهرانمیردامادویلافروش24021,000,0005,040,000,0001395/06/13
83962تهرانمیردامادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/06/13
83884تهرانمیرداماد آپارتمانرهن160380,000,0001395/06/11
83883تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره52260,000,0005,000,000,0001395/06/11
83882تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/06/11
83841تهراننفت شمالیآپارتمانفروش12411,500,0001,426,000,0001395/06/11
83746تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1105,500,00050,000,0001395/06/10
83560تهرانمیردامادآپارتمانرهن88120,000,0001395/06/09
83465تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/06/08
83467تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره4030,000,000100,000,0001395/06/08
83466تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/06/08
83383تهرانمیردامادآپارتمانرهن110170,000,0001395/06/07
83373تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره124کارشناسیکارشناسی1395/06/07
83182تهرانشریعتیمغازهرهن و اجاره4017,000,000400,000,0001395/06/04
83119تهرانمیرداماداداریرهن80200,000,0001395/06/03
83115تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
83034تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
82983تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره704,000,00030,000,0001395/06/02
82980تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00070,000,0001395/06/02
82977تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/06/02
82834تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره854,500,00040,000,0001395/06/01
82833تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00080,000,0001395/06/01
Page top