املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37317تهرانمیردامادآپارتمانفروش7013,800,000966,000,0001393-12-13
37318تهرانمیردامادآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001393-12-13
36828تهرانمیردامادآپارتمانفروش969,200,000883,200,0001393-12-09
36829تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393-12-09
36508تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,000,000630,000,0001393-12-06
36509تهرانمیردامادآپارتمانفروش509,000,000450,000,0001393-12-06
35547تهرانمیردامادآپارتمانفروش969,200,000884,000,0001393-11-28
35548تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393-11-28
28942تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-11-13
32991تهرانمیرداماد شمالیآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001393-11-05
32539تهرانمیردامادآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001393-11-01
32540تهرانمیرداماداداریفروش14510,700,0001,551,500,0001393-11-01
31945تهرانمیردامادآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001393-10-25
31943تهرانمیردامادکلنگیفروش20018,000,0003,600,000,0001393-10-25
31944تهرانمیردامادآپارتمانفروش1908,500,0001,615,000,0001393-10-25
31755تهرانمیردامادمغازهفروش11075,000,0001393-10-23
30932تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,000525,000,0001393-10-17
30937تهرانمیرداماداداریفروش1638,500,0001,385,500,0001393-10-17
30948تهرانمیردامادآپارتمانفروش1599,100,0001,446,900,0001393-10-17
30861تهرانمیردامادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001393-10-16
30479تهرانمیردامادمغازهفروش1357,000,000741,000,0001393-10-13
29926تهرانمیردامادآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001393-10-09
29946تهرانمیرداماداداریفروش767,500,000570,000,0001393-10-09
29969تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,500,0001,738,500,0001393-10-09
29972تهرانمیردامادکلنگیفروش80060,000,00048,000,000,0001393-10-09
29825تهرانمیردامادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393-10-08
29834تهرانمیرداماداداریفروش1506,500,000975,000,0001393-10-08
29836تهرانمیردامادآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001393-10-08
29470تهرانمیرداماداداریفروش23610,500,0002,478,000,0001393-10-06
29491تهرانمیردامادآپارتمانفروش1207,100,000850,000,0001393-10-06
Page top