جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24424تهرانمیردامادآپارتمانفروش1347,500,0001,005,000,0001393/08/18
23938تهرانمیرداماد آپارتمانفروش8810,500,000942,000,0001393/08/11
17383تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1286,650,000851,200,0001393/07/30
22232تهرانمیرداماداداریفروش9613,000,0001,248,000,0001393/07/27
22233تهرانمیردامادآپارتمانفروش1976,200,0001,221,400,0001393/07/27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393/07/27
21439تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/07/20
21440تهرانمیردامادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001393/07/20
21441تهرانمیردامادآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001393/07/20
21454تهرانمیردامادکلنگیفروش30015,500,0002,185,500,0001393/07/20
21460تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/07/20
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393/07/17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393/07/17
20997تهرانميردامادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001393/07/16
21004تهرانمیرداماد آپارتمانفروش10010,800,0001,080,000,0001393/07/16
20743تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/07/12
20745تهرانمیردامادآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393/07/12
20746تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393/07/12
20750تهرانمیردامادآپارتمانفروش1416,385,000900,000,0001393/07/12
20751تهرانمیردامادآپارتمانفروش20014,300,0002,860,000,0001393/07/12
20752تهرانمیردامادمغازهفروش46100,000,0001393/07/12
20753تهرانمیردامادآپارتمانفروش20014,500,0002,900,000,0001393/07/12
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393/07/12
20042تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/07
20045تهرانمیردامادآپارتمانفروش806,600,000528,000,0001393/07/07
20050تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/07/07
20053تهرانمیردامادآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001393/07/07
20055تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/07/07
20073تهرانشیخ بهاییاداریفروش1449,000,0001,296,000,0001393/07/07
Page top