جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28032تهرانمیردامادآپارتمانفروش5611,000,000616,000,0001393/09/23
28034تهرانمیردامادآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393/09/23
28035تهرانمیردامادآپارتمانفروش1497,800,0001,150,000,0001393/09/23
28165تهرانمیردامادمغازهفروش17750,000,0001393/09/23
28166تهرانمیردامادآپارتمانفروش1327,200,000950,400,0001393/09/23
28222تهرانمیردامادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/09/23
27746تهرانمیردامادآپارتمانفروش1526,800,0001,033,600,0001393/09/19
27754تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393/09/19
27760تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001393/09/19
26798تهرانمیرداماداداریفروش15416,000,0002,464,000,0001393/09/10
26592تهرانشریعتی - میردامادمغازهفروش35130,000,0001393/09/09
26432تهرانمیردامادآپارتمانفروش1507,800,0001,150,000,0001393/09/07
26183تهرانمیردامادآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393/09/01
26197تهرانمیرداماداداریفروش718,500,000603,500,0001393/09/01
26233تهرانمیردامادمغازهفروش4045,000,0001,800,000,0001393/09/01
24911تهرانمیردامادآپارتمانفروش14410,200,0001,468,800,0001393/08/21
24919تهرانمیردامادآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001393/08/21
24949تهرانمیرداماداداریفروش15313,000,0001,989,000,0001393/08/21
24957تهراننفت شمالیمستغلاتفروش3,43014,500,0001393/08/21
24351تهرانمیردامادآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393/08/18
24383تهرانمیرداماداداریفروش13117,000,0002,227,000,0001393/08/18
24384تهرانمیردامادمغازهفروش5050,000,00025,000,0001393/08/18
24424تهرانمیردامادآپارتمانفروش1347,500,0001,005,000,0001393/08/18
23938تهرانمیرداماد آپارتمانفروش8810,500,000942,000,0001393/08/11
17383تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1286,650,000851,200,0001393/07/30
22232تهرانمیرداماداداریفروش9613,000,0001,248,000,0001393/07/27
22233تهرانمیردامادآپارتمانفروش1976,200,0001,221,400,0001393/07/27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393/07/27
21439تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/07/20
21440تهرانمیردامادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001393/07/20
Page top