جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88060تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/08/02
88044تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1578,800,0001,381,600,0001395/08/02
87812تهرانمیردامادآپارتمانفروش13512,225,0001,650,000,0001395/07/28
87811تهرانمیردامادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/07/28
87773تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/07/27
87639تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87641تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87447تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/07/25
87367تهرانمیردامادمستغلاتفروش4504,900,000,0001395/07/25
87368تهرانمیردامادکلنگیفروش54017,555,0001395/07/25
87369تهرانمیردامادآپارتمانفروش1361,000,000,0001395/07/25
87254تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/19
87252تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1803,000,000120,000,0001395/07/19
87253تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1006,000,00050,000,0001395/07/19
87178تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/07/18
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87177تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/18
86965تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00085,000,0001395/07/15
86966تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/15
86964تهراننهم نفتآپارتمانرهن و اجاره1052,900,00055,000,0001395/07/15
86833تهرانمیرداماداداریرهن106400,000,0001395/07/14
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
86830تهرانمیردامادآپارتمانرهن150350,000,0001395/07/14
86723تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1355,200,00050,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86721تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/13
86602تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00025,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86600تهرانمیردامادآپارتمانرهن80110,000,0001395/07/11
Page top