جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28947تهرانقلهکآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001393/10/01
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393/09/29
28038تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش1479,500,0001,396,500,0001393/09/23
28047تهرانقلهکآپارتمانفروش666,969,000460,000,0001393/09/23
27629تهرانقلهکآپارتمانفروش865,235,000450,000,0001393/09/18
26348تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001393/09/02
25463تهرانقلهک - یخچالاداریفروش1139,500,0001,073,500,0001393/08/25
25493تهرانقلهکآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393/08/25
25522تهرانقلهکمغازهفروش3250,000,00016,000,000,0001393/08/25
24862تهرانقلهکآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/08/20
24333تهرانقلهکآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393/08/18
24414تهرانقلهکآپارتمانفروش2366,000,0001,416,000,0001393/08/18
21808تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/07/24
21130تهرانقلهکمغازهفروش2035,000,0001393/07/17
21140تهرانقلهکاداریفروش6610,500,000693,000,0001393/07/17
21155تهرانشریعتی - صدراداریفروش15314,000,0002,142,000,0001393/07/17
20052تهرانقلهکآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001393/07/07
19317تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش99217,000,00016,864,000,0001393/07/01
17421تهرانقلهک - یخچالاداریفروش727,800,000561,600,0001393/06/21
17425تهرانشریعتی - قلهک مغازهفروش2092,500,0001,850,000,0001393/06/21
Page top