جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39203تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1776,450,0001,141,650,0001394/01/25
39205تهرانقلهکآپارتمانفروش1656,485,0001,070,000,0001394/01/25
39302تهرانقلهکآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001394/01/25
39303تهرانقلهکآپارتمانفروش1557,700,0001,193,500,0001394/01/25
38930تهرانشريعتي - قلهککلنگیفروش35016,000,00010,368,000,0001394/01/23
38998تهرانقلهک - یخچالمغازهفروش36کارشناسیکارشناسی1394/01/23
38999تهرانقلهکآپارتمانفروش946,705,000630,000,0001394/01/23
39000تهرانقلهکآپارتمانفروش124کارشناسیکارشناسی1394/01/23
38534تهرانقلهکآپارتمانفروش805,875,000470,000,0001394/01/18
38533تهرانقلهکاداریفروش1436,800,000972,400,0001394/01/18
38406تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001394/01/17
38289تهرانقلهکآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394/01/15
38147تهرانقلهکاداریفروش836,000,000498,000,0001393/12/25
38056تهرانقلهکآپارتمانفروش957,370,000700,000,0001393/12/23
38057تهرانقلهکآپارتمانفروش1026,400,000652,800,0001393/12/23
36818تهرانقلهکآپارتمانفروش1296,500,000838,500,0001393/12/09
36817تهرانقلهکآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393/12/09
36499تهرانشریعتی - قلهکمغازهفروش4416,500,000726,000,0001393/12/06
36498تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1147,300,000832,200,0001393/12/06
34594تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش6610,000,000660,000,0001393/11/19
32594تهرانقلهکآپارتمانفروش951,800,000,0001393/11/01
32282تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1856,500,0001,202,500,0001393/10/29
32296تهرانقلهکآپارتمانفروش636,500,000400,000,0001393/10/29
31955تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1565,720,000892,320,0001393/10/25
30929تهرانقلهکآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001393/10/17
30945تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش928,500,000782,000,0001393/10/17
30953تهرانقلهکآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393/10/17
30290تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001393/10/11
30304تهرانقلهکمستغلاتفروش35015,000,0001393/10/11
30345تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/11
Page top