جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43910تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1177,300,0001394/03/10
43690تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش1,60017,000,00015,164,000,0001394/03/07
43694تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/03/07
43278تهرانقلهکآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/03/05
42934تهرانقلهکآپارتمانفروش1479,200,0001,352,400,0001394/03/03
42923تهرانقلهکآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394/03/03
42915تهرانشریعتی - قلهکمستغلاتفروش11011,000,0001394/03/03
42914تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش658,000,000520,000,0001394/03/03
42309تهرانقلهکآپارتمانفروش605,800,000348,000,0001394/02/28
42310تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش8010,000,000800,000,0001394/02/28
41928تهرانقلهککلنگیفروش28810,525,0001,800,000,0001394/02/23
41929تهرانقلهکآپارتمانفروش1608,125,0001,300,000,0001394/02/23
41534تهرانقلهکمستغلاتفروش951,800,000,0001394/02/21
41535تهرانقلهکآپارتمانفروش1676,300,0001,052,100,0001394/02/21
41536تهرانقلهکمستغلاتفروش961,800,000,0001394/02/21
41026تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش35617,500,0006,230,000,0001394/02/16
41027تهرانقلهکآپارتمانفروش807,800,000624,000,0001394/02/16
41028تهرانقلهکآپارتمانفروش656,925,000450,000,0001394/02/16
41029تهرانقلهکآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001394/02/16
40805تهرانقلهککلنگیفروش24013,900,0003,155,300,0001394/02/14
40648تهرانقلهکآپارتمانفروش1156,900,000793,500,0001394/02/11
40620تهرانقلهکآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/02/10
40240تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش28520,000,0002,200,000,0001394/02/06
39964تهرانقلهکآپارتمانفروش805,875,000470,000,0001394/02/01
39965تهرانقلهکآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394/02/01
39720تهرانقلهکآپارتمانفروش688,000,000544,000,0001394/01/30
39721تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش835,100,000423,300,0001394/01/30
39731تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش96022,000,000106,265,000,0001394/01/30
39548تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1047,210,000750,000,0001394/01/27
39570تهرانقلهککلنگیفروش18012,330,000900,000,0001394/01/27
Page top