املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قلهک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60515تهرانقلهکمستغلاتفروش951,800,000,0001394-08-24
60091تهرانقلهککلنگیفروش18512,000,0002,328,000,0001394-08-19
59766تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش34520,000,00011,000,000,0001394-08-17
59767تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1318,500,0001,113,500,0001394-08-17
59790تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394-08-17
58749تهرانقلهکآپارتمانفروش20413,500,0001394-08-05
58751تهرانقلهک - یخچالمستغلاتفروش55012,000,0006,600,000,0001394-08-05
58491تهرانقلهکآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-07-30
58497تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-07-30
58505تهرانقلهککلنگیفروش31512,000,0002,232,000,0001394-07-30
57231تهرانقلهکآپارتمانفروش22011,000,0002,420,000,0001394-07-19
57236تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش12767,000,000850,000,0001394-07-19
57243تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-07-19
56251تهرانقلهکآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-07-07
55919تهرانقلهك اداریفروش779,500,000731,500,0001394-07-04
54805تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش8416,400,0001,130,000,0001394-06-22
54806تهرانقلهکآپارتمانفروش1256,280,000785,000,0001394-06-22
53165تهرانقلهکآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-06-09
52628تهرانقلهکآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-06-04
52172تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001394-06-01
52173تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش5810,500,000609,000,0001394-06-01
51244تهرانقلهکآپارتمانفروش407,500,000300,000,0001394-05-18
50503تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1007,100,000710,000,0001394-05-13
48383تهرانقلهکآپارتمانفروش1026,200,000632,400,0001394-04-23
48107تهرانقلهکمستغلاتفروش847,500,0001394-04-21
47908تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394-04-18
47907تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-04-18
47278تهرانقلهککلنگیفروش24013,000,0002,951,000,0001394-04-10
47279تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-04-10
47280تهرانقلهکآپارتمانفروش1008,100,000810,000,0001394-04-10
Page top