جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67033تهرانقلهکآپارتمانفروش968,300,000796,800,0001394/11/05
66631تهرانقلهکآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394/11/01
66687تهرانقلهکآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001394/11/01
66336تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/10/26
66337تهرانقلهککلنگیفروش31512,000,0002,232,000,0001394/10/26
66338تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394/10/26
66362تهرانقلهکآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/10/26
66371تهرانقلهکآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001394/10/26
65843تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش835,100,000423,300,0001394/10/21
65873تهرانقلهکآپارتمانفروش1298,500,0001,096,500,0001394/10/21
65374تهرانقلهکآپارتمانفروش1116,756,000750,000,0001394/10/15
64228تهرانقلهکآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394/10/03
64234تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش875,750,000500,000,0001394/10/03
63783تهرانقلهک - یخچالمستغلاتفروش55012,000,0006,600,000,0001394/09/30
63816تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش11910,000,0001,190,000,0001394/09/30
63519تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/09/28
63538تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1289,500,0001,216,000,0001394/09/28
62741تهرانقلهکآپارتمانفروش21210,500,0002,225,000,0001394/09/18
62532تهرانقلهکآپارتمانفروش925,500,000506,000,0001394/09/16
62422تهرانقلهکآپارتمانفروش1516,500,000981,500,0001394/09/15
62190تهرانقلهکآپارتمانفروش1557,400,0001,147,000,0001394/09/10
60690تهرانقلهکآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/08/25
60515تهرانقلهکمستغلاتفروش951,800,000,0001394/08/24
60091تهرانقلهککلنگیفروش18512,000,0002,328,000,0001394/08/19
59766تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش34520,000,00011,000,000,0001394/08/17
59767تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1318,500,0001,113,500,0001394/08/17
59790تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/08/17
58749تهرانقلهکآپارتمانفروش20413,500,0001394/08/05
58751تهرانقلهک - یخچالمستغلاتفروش55012,000,0006,600,000,0001394/08/05
58491تهرانقلهکآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/07/30
Page top