جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79335تهرانقلهکآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/04/29
79050تهرانقلهکآپارتمانفروش1836,600,0001,207,800,0001395/04/27
79047تهرانقلهکویلافروش30022,000,0006,600,000,0001395/04/27
78639تهرانقلهکآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395/04/23
78350تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1187,300,000861,400,0001395/04/21
78349تهرانقلهکآپارتمانفروش1329,000,0001,188,000,0001395/04/21
74265تهرانقلهکآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001395/02/14
74266تهرانقلهک - یخچالمغازهفروش1526,700,000400,000,0001395/02/14
72345تهرانقلهکآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395/01/25
72196تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395/01/24
71856تهرانیخچالآپارتمانفروش1488,700,0001,287,600,0001395/01/22
71870تهرانظفرآپارتمانفروش7710,000,000770,000,0001395/01/22
71909تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1516,500,000981,500,0001395/01/22
71460تهرانقلهکآپارتمانمعاوضه1047,200,000748,800,0001395/01/16
71318تهرانقلهکویلافروش19412,000,0001395/01/14
70939تهرانقلهکآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394/12/18
70783تهرانقلهکآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394/12/16
70307تهرانقلهکآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001394/12/10
70120تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/12/08
68470تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش897,070,000630,000,0001394/11/20
68229تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش5510,000,000550,000,0001394/11/18
68032تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394/11/15
68048تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/11/15
67734تهرانقلهکآپارتمانفروش1338,000,0001,064,000,0001394/11/12
67775تهرانقلهکآپارتمانفروش1126,000,000680,000,0001394/11/12
67282تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش28522,220,0002,400,000,0001394/11/07
67311تهرانقلهکآپارتمانفروش1116,500,000721,500,0001394/11/07
67028تهرانقلهککلنگیفروش30023,300,0007,000,000,0001394/11/05
67033تهرانقلهکآپارتمانفروش968,300,000796,800,0001394/11/05
66631تهرانقلهکآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394/11/01
Page top