جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87654تهرانقلهکآپارتمانفروش14211,800,0001,675,600,0001395/07/27
87648تهرانقلهکویلامعاوضه46015,000,0001395/07/27
87599تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1302,200,000100,000,0001395/07/26
87322تهراندوراهی قلهکآپارتمانفروش14211,800,0001,675,600,0001395/07/25
87294تهرانزرگندهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/07/24
86818تهراندوراهی قلهکآپارتمانرهن80150,000,0001395/07/14
86458تهرانقلهکآپارتمانفروش1129,200,0001,030,500,0001395/07/11
86082تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره853,000,00060,000,0001395/07/05
85635تهرانقلهکآپارتمانرهن و اجاره701,000,000100,000,0001395/07/01
85509تهراندوراهی فلهکآپارتمانرهن80120,000,0001395/06/29
85406تهرانشریعتی - قلهکاداریرهن90200,000,0001395/06/28
85405تهراندوراهی قلهکآپارتمانرهن و اجاره3008,000,00080,000,0001395/06/28
85263تهرانزرگندهآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395/06/27
85213تهراندوراهی قلهکمستغلاترهن110700,000,0001395/06/25
85212تهرانقلهکمغازهرهن90500,000,0001395/06/25
84309تهرانقلهکاداریرهن و اجاره701,700,00050,000,0001395/06/15
84129تهرانفلهکآپارتمانرهن و اجاره501,000,00040,000,0001395/06/14
83840تهرانشریعتی - یخچالآپارتمانفروش1259,100,0001,140,000,0001395/06/13
83752تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانرهن و اجاره932,500,00040,000,0001395/06/10
83098تهرانقلهکآپارتمانرهن و اجاره127کارشناسیکارشناسی1395/06/03
83028تهرانقلهکآپارتمانفروش936,700,000623,100,0001395/06/03
83025تهرانقلهکآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001395/06/03
83019تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش958,800,0001395/06/03
82367تهرانقلهکآپارتمانفروش807,200,0001395/05/27
82003تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش25,500,000495,000,0001395/05/25
80651تهرانقلهکآپارتمانفروش966,510,000625,000,0001395/05/13
80618تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001395/05/13
79998تهرانقلهکآپارتمانفروش104کارشناسیکارشناسی1395/05/05
79371تهرانقلهکآپارتمانفروش1836,600,0001,207,800,0001395/04/29
79336تهرانقلهکویلافروش30022,000,0006,600,000,0001395/04/29
Page top