جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62183تهرانظفرآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394-09-10
61932تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394-09-08
61940تهرانظفرکلنگیفروش35012,000,0005,880,000,0001394-09-08
61526تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش1608,700,000870,000,0001394-09-03
61546تهرانفرید افشارآپارتمانفروش16713,000,0002,171,000,0001394-09-03
61554تهرانظفرآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394-09-03
60995تهرانظفر - پیوندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394-08-27
61000تهرانظفرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-08-27
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394-08-27
60661تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-08-25
60663تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1116,500,000721,500,0001394-08-25
60683تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-08-25
60508تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,700,000554,600,0001394-08-24
60509تهرانظفر - نفتکلنگیفروش2,99225,000,00025,300,000,0001394-08-24
60536تهرانظفرکلنگیفروش1,79227,750,0002,800,000,0001394-08-24
60207تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-20
60239تهرانبلوار آرشآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001394-08-20
60065تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394-08-19
59761تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش1004,883,000420,000,0001394-08-17
59783تهرانفرید افشارمستغلاتفروش15011,500,0001,150,000,0001394-08-17
59460تهرانفرید افشارمستغلاتفروش63011,500,0001394-08-13
59470تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1677,500,0001,252,500,0001394-08-13
59220تهرانظفر - نفتکلنگیفروش1,53635,920,00030,000,000,0001394-08-11
59221تهرانظفرآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001394-08-11
59233تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1688,800,0001,478,400,0001394-08-11
58744تهرانفرید افشارآپارتمانفروش27013,000,0003,510,000,0001394-08-05
58745تهرانظفرکلنگیفروش50018,000,0008,460,000,0001394-08-05
58775تهرانظفرآپارتمانفروش1178,300,000971,100,0001394-08-05
58463تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-07-30
58464تهرانظفرآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394-07-30
Page top