جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62501تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/09/16
62524تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/09/16
62388تهرانظفرآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001394/09/15
62155تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/09/10
62183تهرانظفرآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394/09/10
61932تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394/09/08
61940تهرانظفرکلنگیفروش35012,000,0005,880,000,0001394/09/08
61526تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش1608,700,000870,000,0001394/09/03
61546تهرانفرید افشارآپارتمانفروش16713,000,0002,171,000,0001394/09/03
61554تهرانظفرآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394/09/03
60995تهرانظفر - پیوندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394/08/27
61000تهرانظفرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394/08/27
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394/08/27
60661تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394/08/25
60663تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1116,500,000721,500,0001394/08/25
60683تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/08/25
60508تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,700,000554,600,0001394/08/24
60509تهرانظفر - نفتکلنگیفروش2,99225,000,00025,300,000,0001394/08/24
60536تهرانظفرکلنگیفروش1,79227,750,0002,800,000,0001394/08/24
60207تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394/08/20
60239تهرانبلوار آرشآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001394/08/20
60065تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394/08/19
59761تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش1004,883,000420,000,0001394/08/17
59783تهرانفرید افشارمستغلاتفروش15011,500,0001,150,000,0001394/08/17
59460تهرانفرید افشارمستغلاتفروش63011,500,0001394/08/13
59470تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1677,500,0001,252,500,0001394/08/13
59220تهرانظفر - نفتکلنگیفروش1,53635,920,00030,000,000,0001394/08/11
59221تهرانظفرآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001394/08/11
59233تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1688,800,0001,478,400,0001394/08/11
58744تهرانفرید افشارآپارتمانفروش27013,000,0003,510,000,0001394/08/05
Page top