جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66345تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش17511,500,0002,012,500,0001394/10/26
65836تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001394/10/21
65837تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1027,800,000795,600,0001394/10/21
65863تهرانظفر - آرشکلنگیفروش18015,000,0001,275,000,0001394/10/21
65870تهرانظفرکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/10/21
65871تهرانظفرآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001394/10/21
65546تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش946,383,000600,000,0001394/10/16
65342تهرانظفر - مدرسمستغلاتفروش702,700,000,0001394/10/15
65362تهرانظفرآپارتمانفروش11013,000,0001,300,000,0001394/10/15
65110تهرانظفرکلنگیفروش81015,000,0007,200,000,0001394/10/13
64858تهرانظفرآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/10/10
64859تهرانظفرآپارتمانفروش1178,200,000959,400,0001394/10/10
64876تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش10897,000,0001,047,600,0001394/10/10
64428تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001394/10/06
64460تهرانظفرآپارتمانفروش897,000,000623,000,0001394/10/06
64215تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/10/03
64225تهرانظفرآپارتمانفروش1136,400,000723,200,0001394/10/03
63512تهرانظفرآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/09/28
63513تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/09/28
63535تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1147,400,000843,600,0001394/09/28
62985تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394/09/23
62986تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش755,056,000450,000,0001394/09/23
62989تهرانظفرآپارتمانفروش28813,000,0003,744,000,0001394/09/23
62992تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1208,900,0001,068,000,0001394/09/23
63001تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001394/09/23
62721تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1037,800,000803,400,0001394/09/18
62732تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001394/09/18
62737تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/09/18
62499تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش3405,600,0001,904,000,0001394/09/16
62500تهرانظفرآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001394/09/16
Page top