جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70094تهرانظفرآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394/12/08
70115تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394/12/08
69548تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/12/02
69199تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/11/28
69222تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001394/11/28
68441تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001394/11/20
68478تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1545,700,000877,800,0001394/11/20
68223تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1545,700,000877,800,0001394/11/18
68218تهرانظفرکلنگیفروش39014,000,0006,720,000,0001394/11/18
68029تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001394/11/15
68030تهرانظفرمستغلاتفروش62510,500,0006,562,500,0001394/11/15
68045تهرانفرید افشارکلنگیفروش39014,000,0006,720,000,0001394/11/15
67730تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1177,200,000840,000,0001394/11/12
67731تهراننفت شمالیآپارتمانفروش21517,500,0003,762,500,0001394/11/12
67766تهرانظفرآپارتمانفروش16110,500,0001,690,500,0001394/11/12
67276تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001394/11/07
67277تهرانظفرآپارتمانفروش9710,500,0001,018,500,0001394/11/07
67309تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/11/07
66999تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/11/05
67032تهرانظفر - عمرانیکلنگیفروش16031,250,0002,500,000,0001394/11/05
66752تهرانشریعتی - ظفرکلنگیفروش13514,000,0002,912,000,0001394/11/03
66586تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394/11/01
66643تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش23014,000,0002,352,000,0001394/11/01
66331تهرانظفرآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394/10/26
66332تهرانظفرکلنگیفروش13015,780,0004,100,000,0001394/10/26
66345تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش17511,500,0002,012,500,0001394/10/26
65836تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001394/10/21
65837تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1027,800,000795,600,0001394/10/21
65863تهرانظفر - آرشکلنگیفروش18015,000,0001,275,000,0001394/10/21
65870تهرانظفرکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/10/21
Page top