املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78346تهرانظفرآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395-04-21
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395-03-22
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395-03-16
75642تهراننفت شمالیآپارتمانفروش11514,000,0001,640,000,0001395-03-16
74261تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395-02-14
74264تهرانبلوار آرشمستغلاتفروش38016,000,0003,200,000,0001395-02-14
74280تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001395-02-14
73973تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395-02-12
73974تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1157,700,000885,500,0001395-02-12
72820تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-01-31
72836تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1188,800,0001,038,400,0001395-01-31
72732تهرانزرگندهکلنگیفروش27019,000,0001395-01-30
72811تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,400,000448,000,0001395-01-30
72451تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395-01-26
72468تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1206,700,0001395-01-26
72474تهرانفرید افشار آپارتمانفروش1329,500,0001,254,000,0001395-01-26
71905تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395-01-22
71484تهرانظفرآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395-01-16
71488تهرانظفرآپارتمانفروش959,000,0001395-01-16
71499تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001395-01-16
71283تهرانفرید فشارآپارتمانفروش16712,000,0002,004,000,0001395-01-14
71326تهرانظفرکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1395-01-14
70776تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001394-12-16
70524تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-12-12
70525تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001394-12-12
70533تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,650,000465,500,0001394-12-12
70293تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1496,500,000968,500,0001394-12-10
70294تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394-12-10
70303تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394-12-10
70091تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394-12-08
Page top