جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79331تهرانظفر - نونهالانمستغلاتفروش15010,000,000750,000,0001395/04/29
79330تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/04/29
79044تهرانظفرآپارتمانفروش1184,067,000480,000,0001395/04/27
79033تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/04/27
79032تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش746,400,000437,600,0001395/04/27
78631تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش983,550,000347,900,0001395/04/23
78624تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/04/23
78623تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2016,000,0001,206,000,0001395/04/23
78369تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1777,500,0001,327,500,0001395/04/21
78357تهرانظفر - نونهالان آپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/04/21
78346تهرانظفرآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/04/21
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395/03/22
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395/03/16
75642تهراننفت شمالیآپارتمانفروش11514,000,0001,640,000,0001395/03/16
74261تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/02/14
74264تهرانبلوار آرشمستغلاتفروش38016,000,0003,200,000,0001395/02/14
74280تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001395/02/14
73973تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/02/12
73974تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1157,700,000885,500,0001395/02/12
72820تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/01/31
72836تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1188,800,0001,038,400,0001395/01/31
72732تهرانزرگندهکلنگیفروش27019,000,0001395/01/30
72811تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,400,000448,000,0001395/01/30
72451تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/01/26
72468تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1206,700,0001395/01/26
72474تهرانفرید افشار آپارتمانفروش1329,500,0001,254,000,0001395/01/26
71905تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395/01/22
71484تهرانظفرآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/01/16
71488تهرانظفرآپارتمانفروش959,000,0001395/01/16
71499تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001395/01/16
Page top