املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82021تهرانشریعتی - ظفرمستغلاتفروش1104,000,000,0001395-05-25
81997تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395-05-25
81996تهرانظفرآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001395-05-25
81635تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395-05-21
81040تهراندولتشاه غربیآپارتمانفروش16712,000,0002,004,000,0001395-05-17
81018تهرانظفرآپارتمانفروش150450,000,0001395-05-17
80635تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395-05-13
80614تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-05-13
80285تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش38012,000,0001,872,000,0001395-05-10
79990تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395-05-05
79966تهرانظفرمستغلاتفروش13325,000,0001395-05-05
79965تهراننفت شمالیآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001395-05-05
79772تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش30012,777,0001,150,000,0001395-05-03
79762تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001395-05-03
79761تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1275,748,000730,000,0001395-05-03
79706تهرانظفرآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001395-05-02
79664تهرانظفرآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395-05-02
79663تهرانظفرآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001395-05-02
79363تهرانبلوار آرشآپارتمانفروش1138,900,0001,005,700,0001395-04-29
79339تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001395-04-29
79331تهرانظفر - نونهالانمستغلاتفروش15010,000,000750,000,0001395-04-29
79330تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-04-29
79044تهرانظفرآپارتمانفروش1184,067,000480,000,0001395-04-27
79033تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-04-27
79032تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش746,400,000437,600,0001395-04-27
78631تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش983,550,000347,900,0001395-04-23
78624تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395-04-23
78623تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2016,000,0001,206,000,0001395-04-23
78369تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1777,500,0001,327,500,0001395-04-21
78357تهرانظفر - نونهالان آپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395-04-21
Page top