جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87234تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000120,000,0001395/07/19
87130تهرانگوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1484,000,00070,000,0001395/07/18
86922تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره732,500,00020,000,0001395/07/15
86821تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1383,500,00080,000,0001395/07/14
86702تهرانفرید افشارآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/13
86570تهراندلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/11
86569تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره853,000,00060,000,0001395/07/11
86468تهرانزرگندهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001395/07/11
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86285تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1403,800,000100,000,0001395/07/06
86084تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000150,000,0001395/07/05
86085تهرانظفر - نفتاداریرهن و اجاره1247,000,000100,000,0001395/07/05
86083تهرانظفرآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/05
85961تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/07/04
85730تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001395/07/03
85736تهرانظفرآپارتمانفروش1376,900,000945,300,0001395/07/03
85304تهرانظفرآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001395/06/28
85000تهرانفرید افشار ویلافروش62025,000,00015,500,000,0001395/06/24
85001تهرانظفر - نفتزمینفروش1,01526,000,00026,390,000,0001395/06/24
84818تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن و اجاره1182,700,00060,000,0001395/06/20
83018تهرانفرید افشارمستغلاتفروش47214,000,0002,842,000,0001395-06-03
83012تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1427,000,000455,000,0001395-06-03
83011تهرانظفرآپارتمانفروش1509,000,0001395-06-03
82355تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش905,100,000459,000,0001395-05-27
82339تهرانظفرآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395-05-27
82338تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001395-05-27
82021تهرانشریعتی - ظفرمستغلاتفروش1104,000,000,0001395-05-25
81997تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395-05-25
81996تهرانظفرآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001395-05-25
81635تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395-05-21
Page top