جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80635تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395/05/13
80614تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/05/13
80285تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش38012,000,0001,872,000,0001395/05/10
80219تهرانظفر - عمرانیویلارهن150160,000,0001395/05/07
79990تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395/05/05
79966تهرانظفرمستغلاتفروش13325,000,0001395/05/05
79965تهراننفت شمالیآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001395/05/05
79772تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش30012,777,0001,150,000,0001395/05/03
79762تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001395/05/03
79761تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1275,748,000730,000,0001395/05/03
79706تهرانظفرآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001395/05/02
79664تهرانظفرآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/05/02
79663تهرانظفرآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001395/05/02
79363تهرانبلوار آرشآپارتمانفروش1138,900,0001,005,700,0001395/04/29
79339تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001395/04/29
79331تهرانظفر - نونهالانمستغلاتفروش15010,000,000750,000,0001395/04/29
79330تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/04/29
79044تهرانظفرآپارتمانفروش1184,067,000480,000,0001395/04/27
79033تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/04/27
79032تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش746,400,000437,600,0001395/04/27
78631تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش983,550,000347,900,0001395/04/23
78624تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/04/23
78623تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2016,000,0001,206,000,0001395/04/23
78369تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1777,500,0001,327,500,0001395/04/21
78357تهرانظفر - نونهالان آپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/04/21
78346تهرانظفرآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/04/21
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395/03/22
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395/03/16
75642تهراننفت شمالیآپارتمانفروش11514,000,0001,640,000,0001395/03/16
74261تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/02/14
Page top