جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84687تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/18
84543تهرانظفر - صبرآپارتمانرهن و اجاره551,300,00060,000,0001395/06/17
84542تهرانظفر - اردکانیآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/17
84541تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/17
84456تهرانظفراداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/06/16
84454تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1603,000,00050,000,0001395/06/16
84452تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00080,000,0001395/06/16
84137تهرانظفر - نفتاداریرهن100260,000,0001395/06/14
84136تهرانفرید افاشارآپارتمانرهن95150,000,0001395/06/14
84135تهرانظفر اداریرهن و اجاره1001,800,00080,000,0001395/06/14
84022تهراننفت شمالیاداریرهن و اجاره864,500,00040,000,0001395/06/13
84021تهرانظفر - زرگندهآپارتمانرهن و اجاره642,000,00020,000,0001395/06/13
83757تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن13512,500,0001395/06/10
83755تهرانگوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/10
83754تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره653,600,00020,000,0001395/06/10
83530تهرانپور اردکانیآپارتمانرهن و اجاره1041,500,00050,000,0001395/06/09
83529تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00050,000,0001395/06/09
83528تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1502,000,000150,000,0001395/06/09
83515تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1071,700,00070,000,0001395/06/09
83514تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره861,650,00065,000,0001395/06/09
83513تهراننفت شمالیاداریرهن و اجاره864,500,00040,000,0001395/06/09
83482تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره653,600,00020,000,0001395/06/09
83358تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن120230,000,0001395/06/07
83357تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن125210,000,0001395/06/07
83356تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانرهن و اجاره1003,800,00035,000,0001395/06/07
83140تهرانزرگندهاداریرهن130150,000,0001395/06/04
83089تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره752,800,00025,000,0001395/06/03
83018تهرانفرید افشارمستغلاتفروش47214,000,0002,842,000,0001395/06/03
83012تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1427,000,000455,000,0001395/06/03
83011تهرانظفرآپارتمانفروش1509,000,0001395/06/03
Page top