جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86468تهرانزرگندهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001395/07/11
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86285تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1403,800,000100,000,0001395/07/06
86084تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000150,000,0001395/07/05
86085تهرانظفر - نفتاداریرهن و اجاره1247,000,000100,000,0001395/07/05
86083تهرانظفرآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/05
85961تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/07/04
85730تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001395/07/03
85736تهرانظفرآپارتمانفروش1376,900,000945,300,0001395/07/03
85717تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00030,000,0001395/07/01
85716تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/01
85632تهرانفرید افشارآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/01
85304تهرانظفرآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001395/06/28
85218تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/06/25
85217تهرانزرگندهآپارتمانرهن127180,000,0001395/06/25
85187تهرانظفرآپارتمانرهن82100,000,0001395/06/25
85116تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره2303,500,000150,000,0001395/06/24
85115تهرانفرید افشار آپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/24
85000تهرانفرید افشار ویلافروش62025,000,00015,500,000,0001395/06/24
85001تهرانظفر - نفتزمینفروش1,01526,000,00026,390,000,0001395/06/24
84931تهراندولتشاهویلارهن و اجاره62060,000,0001,000,000,0001395/06/23
84930تهرانظفر - راجیانآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/23
79925تهران نونهالان آپارتمانرهن125200,000,0001395/06/23
84929تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن111180,000,0001395/06/23
84818تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن و اجاره1182,700,00060,000,0001395/06/20
84687تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/18
84543تهرانظفر - صبرآپارتمانرهن و اجاره551,300,00060,000,0001395/06/17
84542تهرانظفر - اردکانیآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/17
84541تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/17
84456تهرانظفراداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/06/16
Page top