املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23778تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش648,200,000524,800,0001393-08-10
21789تهرانظفرآپارتمانفروش307,900,000237,000,0001393-07-24
21790تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-24
21791تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1176,100,000713,700,0001393-07-24
21792تهرانظفرآپارتمانفروش11513,000,0001,365,000,0001393-07-24
21793تهرانظفرآپارتمانفروش646,000,000385,000,0001393-07-24
21860تهرانظفرکلنگیفروش86011,000,0008,800,000,0001393-07-24
21410تهرانظفرآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001393-07-20
21411تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2158,000,0001,720,000,0001393-07-20
21098تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-17
21141تهرانظفراداریفروش1317,650,0001,000,000,0001393-07-17
21152تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-17
20066تهرانظفرآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-07
20067تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش927,900,000726,800,0001393-07-07
20069تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-07-07
20070تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393-07-07
19767تهرانظفر - فرید افشاراداریفروش3308,500,0002,805,000,0001393-07-05
19768تهرانظفرآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-07-05
19769تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش17610,000,0001,760,000,0001393-07-05
19204تهرانظفر کلنگیفروش56116,000,0008,976,000,0001393-07-01
18855تهرانظفرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001393-06-30
18861تهرانظفر _ دلیریآپارتمانفروش424,300,000180,600,0001393-06-30
18862تهرانظفر _ فریدافشارآپارتمانفروش16810,200,0001,672,800,0001393-06-30
18383تهرانظفرآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001393-06-26
18384تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-06-26
18385تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش80012,000,0009,600,000,0001393-06-26
14970تهرانظفر - خیابان گوی آبادیکلنگیفروش1,14916,000,000,0001393-06-23
17624تهرانظفراداریفروش8220,000,0001,640,000,0001393-06-22
17625تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش737,800,000569,400,0001393-06-22
17626تهرانظفر - افشارآپارتمانفروش16410,200,0001,672,800,0001393-06-22
Page top