جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18862تهرانظفر _ فریدافشارآپارتمانفروش16810,200,0001,672,800,0001393-06-30
18383تهرانظفرآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001393-06-26
18384تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-06-26
18385تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش80012,000,0009,600,000,0001393-06-26
14970تهرانظفر - خیابان گوی آبادیکلنگیفروش1,14916,000,000,0001393-06-23
17624تهرانظفراداریفروش8220,000,0001,640,000,0001393-06-22
17625تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش737,800,000569,400,0001393-06-22
17626تهرانظفر - افشارآپارتمانفروش16410,200,0001,672,800,0001393-06-22
17627تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17628تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17380تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001393-06-21
16525تهرانظفرمستغلاتفروش2051,000,000,0001393-06-15
14964تهرانظفر - خیابان فريد افشار آپارتمانمعاوضه706,500,000455,000,0001393-03-10
12415تهرانشريعتي- خ ظفرآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001391-04-03
11891تهرانظفرزمینفروش4507,100,0003,195,000,0001390-11-01
11923تهرانظفرمغازهفروش196,600,000125,000,0001390-11-01
11950تهرانظفرکلنگیفروش4507,100,0003,195,000,0001390-11-01
Page top