املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25470تهرانظفراداریفروش12510,000,0001,250,000,0001393-08-25
25479تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش605,200,000312,000,0001393-08-25
25511تهرانظفرمغازهفروش10015,000,00015,000,000,0001393-08-25
24337تهرانظفر- فرید افشارکلنگیفروش18816,000,0003,008,000,0001393-08-21
24854تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش447,800,000343,200,0001393-08-20
24858تهرانظفرکلنگیفروش60050,000,00030,000,000,0001393-08-20
24328تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش898,400,000747,600,0001393-08-18
24420تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش6011,000,000660,000,0001393-08-18
23778تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش648,200,000524,800,0001393-08-10
21789تهرانظفرآپارتمانفروش307,900,000237,000,0001393-07-24
21790تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-24
21791تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1176,100,000713,700,0001393-07-24
21792تهرانظفرآپارتمانفروش11513,000,0001,365,000,0001393-07-24
21793تهرانظفرآپارتمانفروش646,000,000385,000,0001393-07-24
21860تهرانظفرکلنگیفروش86011,000,0008,800,000,0001393-07-24
21410تهرانظفرآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001393-07-20
21411تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2158,000,0001,720,000,0001393-07-20
21098تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-17
21141تهرانظفراداریفروش1317,650,0001,000,000,0001393-07-17
21152تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-17
20066تهرانظفرآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-07
20067تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش927,900,000726,800,0001393-07-07
20069تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-07-07
20070تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393-07-07
19767تهرانظفر - فرید افشاراداریفروش3308,500,0002,805,000,0001393-07-05
19768تهرانظفرآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-07-05
19769تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش17610,000,0001,760,000,0001393-07-05
19204تهرانظفر کلنگیفروش56116,000,0008,976,000,0001393-07-01
18855تهرانظفرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001393-06-30
18861تهرانظفر _ دلیریآپارتمانفروش424,300,000180,600,0001393-06-30
Page top