جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40430تهرانظفرآپارتمانفروش1179,200,0001,076,400,0001394/02/08
40431تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/02/08
40432تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001394/02/08
40433تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001394/02/08
40226تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/02/06
40227تهرانظفرآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394/02/06
40228تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1185,300,000625,400,0001394/02/06
40229تهرانظفر - بهروزآپارتمانفروش9710,200,000989,400,0001394/02/06
40230تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/02/06
39947تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001394/02/01
39948تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001394/02/01
39949تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394/02/01
39950تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/02/01
39511تهرانظفر - گوی آبادیمستغلاتفروش16010,000,0001,000,000,0001394/01/27
39512تهرانظفر- دلیریآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394/01/27
39513تهرانظفر- نونهالانآپارتمانفروش705,450,000380,000,0001394/01/27
39521تهرانظفر- نونهالانکلنگیفروش15010,000,000750,000,0001394/01/27
39292تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001394/01/25
39195تهرانظفرآپارتمانفروش11514,000,0001,610,000,0001394/01/25
39216تهرانظفرکلنگیفروش1,10020,000,00010,600,000,0001394/01/25
39223تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش7011,000,000550,000,0001394/01/25
39293تهرانظفر - نفتکلنگیفروش1,99228,000,00028,336,000,0001394/01/25
39294تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/01/25
39020تهرانظفرمستغلاتفروش89150,000,00030,000,000,0001394/01/24
39021تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/01/24
39053تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش20110,000,0001,370,000,0001394/01/24
38876تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش5812,500,000725,000,0001394/01/22
38875تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/01/22
38874تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/01/22
38660تهرانظفرآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001394/01/19
Page top