جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41908تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش609,000,000540,000,0001394/02/23
41909تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394/02/23
41910تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش9582,000,0007,790,000,0001394/02/23
41912تهرانظفرکلنگیفروش29016,200,0003,240,000,0001394/02/23
41488تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش658,307,000540,000,0001394/02/21
41492تهرانظفرمستغلاتفروش13010,000,0001,300,000,0001394/02/21
41494تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394/02/21
41495تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش824,390,000360,000,0001394/02/21
41234تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394/02/19
41235تهرانظفرآپارتمانفروش8320,000,0001,660,000,0001394/02/19
41236تهرانظفرآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001394/02/19
41237تهرانظفرآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001394/02/19
41011تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش2209,000,0001,368,000,0001394/02/16
41012تهرانظفرآپارتمانفروش13312,000,0001,596,000,0001394/02/16
41013تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1205,420,000650,000,0001394/02/16
40787تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش14013,100,0001,834,000,0001394/02/14
40788تهرانظفرمستغلاتفروش1,52036,000,00030,000,000,0001394/02/14
40789تهرانظفر - تبریزیانآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394/02/14
40790تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001394/02/14
40791تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/02/14
40605تهرانظفرکلنگیفروش69224,000,0001394/02/10
40607تهرانظفر - نونهالانمستغلاتفروش1809,375,0001,800,000,0001394/02/10
40608تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1857,000,0001,295,000,0001394/02/10
40530تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1508,400,0001,260,000,0001394/02/09
40531تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/02/09
40430تهرانظفرآپارتمانفروش1179,200,0001,076,400,0001394/02/08
40431تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/02/08
40432تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001394/02/08
40433تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001394/02/08
40226تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/02/06
Page top