جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47791تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1076,800,000727,600,0001394/04/16
47545تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/04/15
47544تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394/04/15
47271تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001394/04/10
47272تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/04/10
46618تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,900,000480,000,0001394/04/06
46630تهرانظفرآپارتمانفروش1136,800,000768,400,0001394/04/06
46646تهرانظفر- فرید افشارمستغلاتفروش3208,000,0002,560,000,0001394/04/06
44091تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1505,700,000855,000,0001394/03/12
44092تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001394/03/12
44093تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,980,000490,000,0001394/03/12
44094تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394/03/12
43879تهرانظفرآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/03/10
43881تهرانظفر - دلیریمستغلاتفروش50800,000,0001394/03/10
43887تهرانظفرآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394/03/10
43888تهرانظفرآپارتمانفروش19811,500,0001394/03/10
43666تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/03/07
43667تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش837,250,000600,000,0001394/03/07
43280تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش14910,000,0001,030,000,0001394/03/05
43296تهرانظفرکلنگیفروش1,20032,000,00020,704,000,0001394/03/05
43246تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش2109,000,000990,000,0001394/03/04
42925تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش657,350,000475,000,0001394/03/03
42931تهرانظفرآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001394/03/03
42920تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001394/03/03
42909تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001394/03/03
42910تهرانظفرآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001394/03/03
42260تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش1138,800,000994,400,0001394/02/28
42282تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/02/28
42283تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/02/28
42284تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش7410,500,000777,000,0001394/02/28
Page top