املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58102تهرانظفرآپارتمانفروش2868,500,0002,500,000,0001394-07-27
58126تهرانظفرآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394-07-27
57978تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1436,200,000886,600,0001394-07-26
57847تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001394-07-25
56926تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-07-14
56927تهرانظفرآپارتمانفروش964,270,000410,000,0001394-07-14
56948تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش626,000,000370,000,0001394-07-14
56672تهرانظفرآپارتمانفروش21412,000,0002,568,000,0001394-07-12
56673تهرانظفرآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-07-12
56716تهرانظفرآپارتمانفروش13075,000,000975,000,0001394-07-12
56229تهرانظفر - عمرانیکلنگیفروش7510,000,000500,000,0001394-07-07
56230تهرانظفرکلنگیفروش81016,000,0007,200,000,0001394-07-07
56250تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش2725,500,0001,496,000,0001394-07-07
56028تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-07-05
56029تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1,38514,000,0001394-07-05
55073تهرانظفرکلنگیفروش24014,000,0003,990,000,0001394-06-25
54795تهرانظفرآپارتمانفروش856,360,000540,600,0001394-06-22
54796تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش895,060,000450,000,0001394-06-22
54286تهرانظفرکلنگیفروش50018,000,0008,460,000,0001394-06-17
54287تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394-06-17
54288تهرانظفرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-06-17
47898تهرانظفرآپارتمانفروش1557,700,0001,193,500,0001394-06-13
53426تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001394-06-11
53427تهرانفرید افشارآپارتمانفروش16714,000,0001394-06-11
53428تهرانظفرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-06-11
53583تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001394-06-11
53584تهرانظفرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-06-11
53010تهرانظفر - نونهالاناداریفروش1085,560,000600,000,0001394-06-08
53011تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-06-08
52608تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1336,000,000800,000,0001394-06-04
Page top