جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53584تهرانظفرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/06/11
53010تهرانظفر - نونهالاناداریفروش1085,560,000600,000,0001394/06/08
53011تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/06/08
52608تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1336,000,000800,000,0001394/06/04
52627تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/06/04
52632تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394/06/04
52143تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001394/06/01
52144تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1496,500,0001394/06/01
51238تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/05/18
50494تهرانظفر - گوی آبادیکلنگیفروش16010,000,0001,000,000,0001394/05/13
50495تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394/05/13
50496تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001394/05/13
50111تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2016,000,0001,206,000,0001394/05/11
50112تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001394/05/11
49576تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394/05/06
49577تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/05/06
49584تهرانظفر- فرید افشارکلنگیفروش99015,000,0001394/05/06
48757تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394/04/29
48363تهرانظفرمستغلاتفروش3406,000,0002,000,000,0001394/04/23
48364تهرانظفرآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394/04/23
48365تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/04/23
48103تهراننفت شمالیآپارتمانفروش18614,500,0002,697,000,0001394/04/21
47895تهرانظفرمستغلاتفروش85119,000,00010,000,000,0001394/04/18
47894تهرانظفرمستغلاتفروش85119,000,00010,000,000,0001394/04/18
47790تهراننفت شمالیآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394/04/16
47789تهرانظفرمستغلاتفروش85119,000,00010,051,000,0001394/04/16
47791تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1076,800,000727,600,0001394/04/16
47545تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/04/15
47544تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394/04/15
47271تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001394/04/10
Page top