املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92798تهرانظفرکلنگیفروش1619,000,0001395/09/17
92800تهران فرید افشارکلنگیفروش62025,000,0001395/09/17
92659تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره702,200,00030,000,0001395/09/16
79925تهران نونهالان آپارتمانرهن125185,000,0001395/09/16
92499تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00070,000,0001395/09/15
92437تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1076,300,000674,100,0001395/09/15
92436تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001395/09/15
92435تهرانظفرآپارتمانفروش1307,700,0001,000,000,0001395/09/15
92434تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1569,200,0001,435,200,0001395/09/15
92153تهرانظفرآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/09/13
92152تهرانظفرآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001395/09/13
92151تهرانظفرآپارتمانفروش1007,700,000770,000,0001395/09/13
90243تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش44011,666,0002,800,000,0001395/09/09
91978تهرانظفرآپارتمانرهن100210,000,0001395/09/09
91779تهرانظفرکلنگیفروش1,10020,000,0001395/09/08
91873تهرانظفر - عمرانیویلارهن100140,000,0001395/09/07
91872تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره702,700,00030,000,0001395/09/07
91871تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره862,500,00010,000,0001395/09/07
91870تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره731,500,000100,000,0001395/09/07
91780تهرانظفرآپارتمانفروش957,368,0001395/09/07
91686تهرانظفراداریرهن و اجاره742,000,000100,000,0001395/09/05
91663تهرانظفراداریرهن و اجاره905,000,00020,000,0001395/09/03
91662تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره862,400,00040,000,0001395/09/03
91558تهرانظفرآپارتمانفروش1909,700,0001,843,000,0001395/09/03
91557تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001395/09/03
91556تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/09/03
91492تهرانظفرمغازهرهن و اجاره309,000,000100,000,0001395/09/02
91491تهراندولتشاه آپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/09/02
91283تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/09/01
91147تهرانظفرآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001395/08/29
Page top