جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88106تهرانبابک شرقیآپارتمانرهن130240,000,0001395/08/02
88105تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره923,000,00030,000,0001395/08/02
88104تهراندولتشاه غربیآپارتمانرهن و اجاره32010,000,00050,000,0001395/08/02
88103تهراندولتشاه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/08/02
88040تهراندولتشاه شرقیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001395/08/02
88038تهراندانشگر آپارتمانفروش1015,940,000600,000,0001395/08/02
88039تهرانآرش شرقی آپارتمانفروش1145,600,000638,400,0001395/08/02
88037تهراننفت شمالیآپارتمانفروش21513,500,0002,902,500,0001395/08/02
88036تهرانظفرآپارتمانفروش757,800,000585,000,0001395/08/02
87848تهرانظفرتجاریفروش25030,300,0009,150,000,0001395/07/29
87739تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/27
87738تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره852,600,00040,000,0001395/07/27
87664تهرانظفرکلنگیفروش1905,500,000473,000,0001395/07/27
87665تهرانظفرآپارتمانفروش888,000,000704,000,0001395/07/27
87663تهرانبر ظفرمستغلاتفروش2,10030,000,00033,930,000,0001395/07/27
87600تهرانظفرمستغلاترهن و اجاره1,650110,000,0001,000,000,0001395/07/26
87327تهرانظفرآپارتمانفروش888,000,000704,000,0001395/07/25
87325تهرانظفر آپارتمانفروش1127,145,000800,000,0001395/07/25
87326تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001395/07/25
87262تهرانخ ظفرآپارتمانرهن و اجاره503,500,00010,000,0001395/07/19
87233تهرانظفراداریرهن و اجاره501,400,00080,000,0001395/07/19
87235تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1602,500,00050,000,0001395/07/19
87234تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000120,000,0001395/07/19
87130تهرانگوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1484,000,00070,000,0001395/07/18
86922تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره732,500,00020,000,0001395/07/15
86821تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1383,500,00080,000,0001395/07/14
86702تهرانفرید افشارآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/13
86570تهراندلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/11
86569تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره853,000,00060,000,0001395/07/11
86468تهرانزرگندهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001395/07/11
Page top