املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32094تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001393-10-27
31809تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-10-24
31405تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش747,300,000540,200,0001393-10-21
31436تهرانجلفاآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-10-21
31187تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-10-20
29866تهرانجلفاآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393-10-08
27981تهرانجلفاآپارتمانفروش1038,500,000875,500,0001393-09-20
26991تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-12
26476تهرانسید خندان - دبستان آپارتمانفروش623,600,000223,000,0001393-09-08
26499تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393-09-08
26419تهراندبستانآپارتمانفروش53240,000,000240,000,0001393-09-05
25514تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش604,135,000248,000,0001393-08-25
25319تهرانجلفا آپارتمانفروش1226,200,000756,400,0001393-08-24
25366تهرانجلفاآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001393-08-24
24775تهرانسیدخندانآپارتمانفروش514,120,000210,000,0001393-08-20
24254تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1125,300,000593,600,0001393-08-17
24256تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393-08-17
24276تهران شریعتی - سیدخنداناداریفروش765,800,000440,800,0001393-08-17
24308تهرانسیدخندانآپارتمانفروش555,800,000319,000,0001393-08-17
24192تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-08-15
24193تهرانسیدخندان - جلفامغازهفروش4020,000,000800,000,0001393-08-15
24195تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-08-15
24196تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-08-15
22867تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393-08-04
22461تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1327,500,000990,000,0001393-07-29
22148تهرانجلفاآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393-07-27
21378تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش1105,850,000643,500,0001393-07-19
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393-07-17
21040تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش2005,500,0001,100,000,0001393-07-16
20863تهرانسید خنداناداریفروش1504,350,000650,000,0001393-07-14
Page top