جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43529تهرانجلفاآپارتمانفروش2005,500,0001,100,000,0001394/03/06
43276تهراندبستانآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394/03/05
43291تهرانسیدخندانکلنگیفروش2,35014,000,00014,784,000,0001394/03/05
43169تهرانجلفاآپارتمانفروش649,000,000576,000,0001394/03/04
43171تهرانجلفاآپارتمانفروش1053,895,000409,000,0001394/03/04
43244تهرانسیدخندانآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/03/04
43245تهراندبستانآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001394/03/04
42879تهراندبستانآپارتمانفروش505,600,000280,000,0001394/03/02
42258تهراندبستانآپارتمانفروش2403,600,000864,000,0001394/02/28
42259تهراندبستانآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/02/28
42272تهرانسیدخندانآپارتمانفروش763,750,000285,000,0001394/02/28
42273تهرانسیدخندانآپارتمانفروش775,584,000430,000,0001394/02/28
42209تهرانجلفاآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001394/02/27
41811تهرانجلفامستغلاتفروش1038,500,0001394/02/23
41812تهرانجلفاآپارتمانفروش747,300,000540,200,0001394/02/23
41813تهرانجلفاآپارتمانفروش1485,000,000740,000,0001394/02/23
41852تهراندبستانآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001394/02/23
41858تهراندبستانآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/02/23
41462تهرانسیدخندانآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394/02/21
41463تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394/02/21
41405تهرانجلفاآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001394/02/20
41407تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/02/20
41206تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394/02/19
41131تهرانجلفاآپارتمانفروش1706,450,0001,100,000,0001394/02/17
40981تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1085,100,000550,800,0001394/02/16
40982تهرانسیدخندانآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001394/02/16
41000تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1244,000,000496,000,0001394/02/16
40942تهرانجلفاآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001394/02/15
40756تهرانسیدخندانکلنگیفروش1307,500,000930,000,0001394/02/14
40757تهراندبستانآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394/02/14
Page top