جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54779تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1164,000,000464,000,0001394/06/22
54241تهرانجلفاآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394/06/17
54242تهرانجلفاآپارتمانفروش1368,300,0001,128,800,0001394/06/17
52999تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش94530,000,0001394/06/08
52487تهرانجلفاآپارتمانفروش1616,000,000966,000,0001394/06/03
45297تهرانسید خندان - جلفاآپارتمانفروش113600,000,0001394/05/27
51515تهرانجلفاآپارتمانفروش57315,000,0001394/05/21
51516تهرانجلفاآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/05/21
51220تهراندبستانآپارتمانفروش73265,000,0001394/05/18
51223تهراندبستانآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/05/18
50486تهراندبستانآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/05/13
50462تهرانجلفاکلنگیفروش55213,500,0004,455,000,0001394/05/12
50463تهرانجلفاآپارتمانفروش1195,880,000699,720,0001394/05/12
50465تهرانجلفاآپارتمانفروش925,970,000550,000,0001394/05/12
48866تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001394/04/30
48592تهرانجلفاآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394/04/25
47778تهراندبستانکلنگیفروش2527,000,000896,000,0001394/04/16
47515تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1017,300,000737,300,0001394/04/14
47232تهرانجلفا - ارسبارانکلنگیفروش52511,500,0003,657,000,0001394/04/10
45952تهرانجلفاآپارتمانفروش1205,600,000660,800,0001394/04/01
42460تهرانجلفا(ارسباران)آپارتمانفروش1134,900,000560,000,0001394/03/13
44068تهرانخواجه عبداللهکلنگیفروش8513,000,0001,105,000,0001394/03/12
44069تهرانسیدخندانآپارتمانفروش11020,000,0002,200,000,0001394/03/12
43856تهراندبستانآپارتمانفروش444,773,000210,000,0001394/03/10
43797تهرانجلفاآپارتمانفروش1114,750,000528,000,0001394/03/09
43649تهراندبستانآپارتمانفروش884,100,000360,000,0001394/03/07
43650تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394/03/07
43529تهرانجلفاآپارتمانفروش2005,500,0001,100,000,0001394/03/06
43276تهراندبستانآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394/03/05
43291تهرانسیدخندانکلنگیفروش2,35014,000,00014,784,000,0001394/03/05
Page top