املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60198تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1356,074,000820,000,0001394-08-20
60199تهراندبستانآپارتمانفروش713,943,000280,000,0001394-08-20
60055تهراندبستانآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-08-19
60056تهرانآریان محمودیآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394-08-19
60075تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-08-19
59751تهراندبستانآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001394-08-17
59780تهراندبستانکلنگیفروش2459,500,0002,280,000,0001394-08-17
59453تهراندبستانآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001394-08-13
58734تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1084,815,000520,000,0001394-08-05
58733تهرانسیدخندانکلنگیفروش22010,000,0001394-08-05
58456تهراندبستانآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-07-30
58457تهراندبستانآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394-07-30
58362تهراندبستانمستغلاتفروش2286,500,0001,436,000,0001394-07-29
58363تهرانسیدخندانآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394-07-29
58098تهراندبستانآپارتمانفروش683,062,000245,000,0001394-07-27
57842تهراندبستانآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394-07-25
57498تهرانسیدخندانآپارتمانفروش22012,000,0002,820,000,0001394-07-21
57488تهراندبستانآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001394-07-21
57489تهراندبستانآپارتمانفروش1163,700,000429,200,0001394-07-21
57490تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394-07-21
56620تهرانسید خندان آپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-07-11
55067تهراندبستانآپارتمانفروش654,230,000275,000,0001394-06-25
55068تهرانسیدخندانآپارتمانفروش68330,000,0001394-06-25
54779تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1164,000,000464,000,0001394-06-22
54241تهرانجلفاآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-06-17
54242تهرانجلفاآپارتمانفروش1368,300,0001,128,800,0001394-06-17
52999تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش94530,000,0001394-06-08
52487تهرانجلفاآپارتمانفروش1616,000,000966,000,0001394-06-03
45297تهرانسید خندان - جلفاآپارتمانفروش113600,000,0001394-05-27
51515تهرانجلفاآپارتمانفروش57315,000,0001394-05-21
Page top