جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69072تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1114,200,000466,200,0001394-11-27
69073تهرانسیدخندانآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001394-11-27
69095تهرانجلفاآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001394-11-27
68432تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1053,570,000250,000,0001394-11-20
68433تهرانسیدخندانآپارتمانفروش953,928,000220,000,0001394-11-20
68431تهراندبستانآپارتمانفروش1506,000,000630,000,0001394-11-20
68025تهراندبستانآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394-11-15
67720تهراندبستانآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001394-11-12
67721تهرانارسبارانآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001394-11-12
67747تهراندبستانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-11-12
66577تهراندبستانآپارتمانفروش1054,400,000462,000,0001394-11-01
66323تهراندبستانآپارتمانفروش853,058,000260,000,0001394-10-26
65831تهراندبستانآپارتمانفروش943,882,000365,000,0001394-10-21
65848تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1345,225,000700,000,0001394-10-21
65336تهراندبستانآپارتمانفروش1214,100,000496,100,0001394-10-15
65358تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1604,800,000768,000,0001394-10-15
65069تهراندبستانآپارتمانفروش733,835,000280,000,0001394-10-13
64852تهراندبستانآپارتمانفروش975,154,000500,000,0001394-10-10
63767تهراندبستانآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-09-30
62383تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001394-09-15
62148تهراندبستانآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-09-10
61517تهراندبستانآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394-09-03
61536تهراندبستانآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001394-09-03
60198تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1356,074,000820,000,0001394-08-20
60199تهراندبستانآپارتمانفروش713,943,000280,000,0001394-08-20
60055تهراندبستانآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-08-19
60056تهرانآریان محمودیآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394-08-19
60075تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-08-19
59751تهراندبستانآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001394-08-17
59780تهراندبستانکلنگیفروش2459,500,0002,280,000,0001394-08-17
Page top