جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65069تهراندبستانآپارتمانفروش733,835,000280,000,0001394/10/13
64852تهراندبستانآپارتمانفروش975,154,000500,000,0001394/10/10
63767تهراندبستانآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394/09/30
62383تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001394/09/15
62148تهراندبستانآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/09/10
61517تهراندبستانآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394/09/03
61536تهراندبستانآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001394/09/03
60198تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1356,074,000820,000,0001394/08/20
60199تهراندبستانآپارتمانفروش713,943,000280,000,0001394/08/20
60055تهراندبستانآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/08/19
60056تهرانآریان محمودیآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394/08/19
60075تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/08/19
59751تهراندبستانآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001394/08/17
59780تهراندبستانکلنگیفروش2459,500,0002,280,000,0001394/08/17
59453تهراندبستانآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001394/08/13
58734تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1084,815,000520,000,0001394/08/05
58733تهرانسیدخندانکلنگیفروش22010,000,0001394/08/05
58456تهراندبستانآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/07/30
58457تهراندبستانآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/07/30
58362تهراندبستانمستغلاتفروش2286,500,0001,436,000,0001394/07/29
58363تهرانسیدخندانآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394/07/29
58098تهراندبستانآپارتمانفروش683,062,000245,000,0001394/07/27
57842تهراندبستانآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394/07/25
57498تهرانسیدخندانآپارتمانفروش22012,000,0002,820,000,0001394/07/21
57488تهراندبستانآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001394/07/21
57489تهراندبستانآپارتمانفروش1163,700,000429,200,0001394/07/21
57490تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394/07/21
56620تهرانسید خندان آپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/07/11
55067تهراندبستانآپارتمانفروش654,230,000275,000,0001394/06/25
55068تهرانسیدخندانآپارتمانفروش68330,000,0001394/06/25
Page top