املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89213تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1545,000,00070,000,0001395/08/11
88862تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره1104,500,00050,000,0001395/08/09
88421تهرانسید خندانآپارتمانرهن125170,000,0001395/08/04
88420تهرانجلفااداریرهن و اجاره1545,000,00070,000,0001395/08/04
87728تهرانخواجه عبداللهاداریرهن و اجاره1251,800,00070,000,0001395/07/27
87585تهرانابوذر شمالیاداریرهن و اجاره503,000,00035,000,0001395/07/26
87394تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره851,600,00025,000,0001395/07/25
87200تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره851,600,00025,000,0001395/07/19
87103تهرانجلفااداریرهن و اجاره1702,000,000100,000,0001395/07/18
86915تهرانسیدخنداناداریرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/15
86896تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00070,000,0001395/07/15
85097تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1108,000,000100,000,0001395/07/05
85943تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره1303,800,00060,000,0001395/07/04
84730تهرانجردنآپارتمانفروش1547,500,0001,155,000,0001395/06/20
84747تهرانابوذر جنوبیآپارتمانفروش1056,477,000680,000,0001395/06/20
84604تهرانسیدخندانآپارتمانفروش18016,666,0003,000,000,0001395/06/17
84603تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395/06/17
83899تهرانسیدخندانآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001395/06/13
83264تهرانسیدخندانکلنگیفروش1468,219,0001,200,000,0001395-06-07
83259تهرانسیدخندانآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001395-06-07
82997تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1044,326,000450,000,0001395-06-03
82996تهرانسیدخندانمستغلاتفروش1007,500,0001395-06-03
82347تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1044,326,000450,000,0001395-05-27
82323تهرانجلفاآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001395-05-27
80631تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1128,200,000918,400,0001395-05-13
79986تهرانجلفاآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001395-05-05
79660تهرانسیدخندانمستغلاتفروش1201,500,000,0001395-05-02
79652تهرانسیدخندانآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001395-05-01
78352تهرانسیدخندانآپارتمانفروش864,651,000400,000,0001395-04-21
74752تهرانجلفاآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001395-02-27
Page top