املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90477تهرانسید خندانآپارتمانرهن و اجاره1351,700,00060,000,0001395/08/23
90161تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره1552,000,000100,000,0001395/08/20
88461تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1466,000,00060,000,0001395/08/19
89829تهرانسیدخنداناداریرهن81130,000,0001395/08/18
89799تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره641,500,00050,000,0001395/08/18
89798تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره731,800,00030,000,0001395/08/18
89797تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره80400,000120,000,0001395/08/18
89482تهرانسیدخنداناداریرهن و اجاره632,200,00020,000,0001395/08/13
89213تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1545,000,00070,000,0001395/08/11
88862تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره1104,500,00050,000,0001395/08/09
88421تهرانسید خندانآپارتمانرهن125170,000,0001395/08/04
88420تهرانجلفااداریرهن و اجاره1545,000,00070,000,0001395/08/04
84730تهرانجردنآپارتمانفروش1547,500,0001,155,000,0001395/06/20
84747تهرانابوذر جنوبیآپارتمانفروش1056,477,000680,000,0001395/06/20
84604تهرانسیدخندانآپارتمانفروش18016,666,0003,000,000,0001395/06/17
84603تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395/06/17
83899تهرانسیدخندانآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001395/06/13
83264تهرانسیدخندانکلنگیفروش1468,219,0001,200,000,0001395-06-07
83259تهرانسیدخندانآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001395-06-07
82997تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1044,326,000450,000,0001395-06-03
82996تهرانسیدخندانمستغلاتفروش1007,500,0001395-06-03
82347تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1044,326,000450,000,0001395-05-27
82323تهرانجلفاآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001395-05-27
80631تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1128,200,000918,400,0001395-05-13
79986تهرانجلفاآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001395-05-05
79660تهرانسیدخندانمستغلاتفروش1201,500,000,0001395-05-02
79652تهرانسیدخندانآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001395-05-01
78352تهرانسیدخندانآپارتمانفروش864,651,000400,000,0001395-04-21
74752تهرانجلفاآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001395-02-27
73881تهرانجلفاآپارتمانفروش505,550,000277,500,0001395-02-11
Page top