املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92961تهرانسیدخندانآپارتمانفروش906,111,000550,000,0001395/09/18
92920تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره802,200,00040,000,0001395/09/17
92749تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره882,800,00030,000,0001395/09/16
92502تهرانپارک شریعتیاداریرهن و اجاره1804,500,00020,000,0001395/09/15
92367تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره922,500,00020,000,0001395/09/14
92366تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره701,500,00030,000,0001395/09/14
92365تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره612,200,00020,000,0001395/09/14
92240تهرانسیدخندانمستغلاتفروش9507,500,0001395/09/14
92099تهرانسیدخندانمغازهرهن و اجاره308,000,000100,000,0001395/09/11
92097تهرانسیدخنداناداریرهن و اجاره15020,000,000200,000,0001395/09/11
92047تهرانپارک شریعتیاداریرهن و اجاره1104,500,00040,000,0001395/09/11
91878تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره2103,500,00050,000,0001395/09/07
91832تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره901,800,00020,000,0001395/09/07
91594تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره981,300,00050,000,0001395/09/03
91063تهرانسیدخندانمغازهرهن و اجاره13520,000,000100,000,0001395/08/27
90994تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره1351,700,00060,000,0001395/08/26
90849تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره1702,700,00090,000,0001395/08/25
90654تهرانپارک شریعتیآپارتمانرهن و اجاره952,800,00020,000,0001395/08/24
90652تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/08/24
90626تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره80400,000120,000,0001395/08/24
90625تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره743,500,00050,000,0001395/08/24
90477تهرانسید خندانآپارتمانرهن و اجاره1351,700,00060,000,0001395/08/23
90161تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره1552,000,000100,000,0001395/08/20
88461تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1466,000,00060,000,0001395/08/19
89829تهرانسیدخنداناداریرهن81130,000,0001395/08/18
89799تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره641,500,00050,000,0001395/08/18
89798تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره731,800,00030,000,0001395/08/18
89797تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره80400,000120,000,0001395/08/18
89492تهراندكترشريعتیتجاریفروش15025,000,000,0001395/08/13
89482تهرانسیدخنداناداریرهن و اجاره632,200,00020,000,0001395/08/13
Page top