جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59910تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/08/18
59117تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394/08/10
59136تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394/08/10
58957تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش37012,000,0005,160,000,0001394/08/07
58943تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1859,500,0001,757,500,0001394/08/07
58942تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394/08/07
58384تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394/07/29
57468تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1569,200,0001,131,600,0001394/07/21
57470تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001394/07/21
57471تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1708,500,0001394/07/21
57564تهراندیباجی جنوبی آپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001394/07/21
57125تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش675,230,000350,000,0001394/07/16
55995تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1058,600,000903,000,0001394/07/04
55732تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش64015,000,0001394/07/01
55733تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1468,300,0001,212,000,0001394/07/01
55873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/07/01
55211تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001394/06/26
55212تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,39514,000,00019,530,000,0001394/06/26
55213تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394/06/26
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394/06/17
54255تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394/06/17
54256تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394/06/17
53764تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/06/14
53765تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1075,420,561580,000,0001394/06/14
53441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/06/11
53442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394/06/11
52786تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394/06/05
52787تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش18716,000,0001,200,000,0001394/06/05
52790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,500,0001394/06/05
52501تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/06/03
Page top