جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66721تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,700,0001,450,000,0001394/11/03
66747تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394/11/03
66648تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18512,500,0002,312,500,0001394/11/01
66649تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394/11/01
66666تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14215,000,0002,130,000,0001394/11/01
66468تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394/10/27
66466تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394/10/27
66482تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/10/27
66100تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش37615,000,0003,000,000,0001394/10/23
66101تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,400,0001,551,000,0001394/10/23
66122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001394/10/23
65001تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش48013,220,0003,000,000,0001394/10/20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65756تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1717,500,0001,282,500,0001394/10/20
65762تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50016,000,0008,096,000,0001394/10/20
64975تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,04010,000,00010,400,000,0001394/10/12
64734تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394/10/09
64558تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394/10/07
64559تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394/10/07
64571تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2027,800,0001,575,600,0001394/10/07
64449تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش60018,000,0007,200,000,0001394/10/06
64463تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش21015,000,0001,575,000,0001394/10/06
64075تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/10/02
64084تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش13725,000,0001394/10/02
64095تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/10/02
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394/09/26
63421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1569,100,0001,419,000,0001394/09/26
63004تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش656,769,000440,000,0001394/09/23
62628تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش8014,000,0001394/09/17
62631تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/09/17
Page top