جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000845,000,0001394/12/09
69951تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1696,200,0001,047,800,0001394/12/05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394/12/05
69698تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394/12/03
69705تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001394/12/03
69710تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/12/03
69431تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/12/01
69449تهراندیباجی جنوبیویلافروش25017,500,0004,375,000,0001394/12/01
69341تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/11/29
69342تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/11/29
69360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/11/29
68970تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001394/11/26
68990تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش13713,000,0001,781,000,0001394/11/26
68621تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش707,572,000530,000,0001394/11/21
68616تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش606,000,000564,000,0001394/11/21
68353تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394/11/19
68338تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001394/11/19
68348تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش707,142,000500,000,0001394/11/19
67433تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394/11/17
67948تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,200,0001,369,400,0001394/11/14
67954تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001394/11/14
67644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394/11/11
67421تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش64013,800,0008,970,000,0001394/11/08
67161تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,000,0001,035,000,0001394/11/06
67162تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14310,000,0001,430,000,0001394/11/06
66882تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001394/11/04
66895تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/11/04
66905تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,600,000726,000,0001394/11/04
66720تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1956,200,0001,209,000,0001394/11/03
Page top