جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395/05/12
80292تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001395/05/10
80268تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش865,700,000490,200,0001395/05/10
80267تهراندیباجیآپارتمانفروش715,802,000412,000,0001395/05/10
80135تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395/05/07
80122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395/05/07
80115تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2106,904,0001,450,000,0001395/05/07
79847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/05/04
79836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395/05/04
79830تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001395/05/04
79709تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,200,000920,000,0001395/05/02
79546تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1168,300,000962,800,0001395/04/30
79529تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001395/04/30
79195تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/04/28
79191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16018,000,0001395/04/28
78223تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/04/20
78210تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/04/20
78189تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/04/20
73914تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395/03/22
75217تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001395/03/10
75227تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/03/10
75235تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,200,0001,150,000,0001395/03/10
74130تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395/02/13
73913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/02/11
73706تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395/02/08
73679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/02/08
73686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1778,500,0001,504,000,0001395/02/08
73421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش707,500,0001395/02/06
73425تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش608,700,000552,000,0001395/02/06
73442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش20710,000,0002,070,000,0001395/02/06
Page top