املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88818تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش586,380,000370,000,0001395/08/08
88819تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1187,400,000873,200,0001395/08/08
88817تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/08/08
88715تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001395/08/06
88441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/08/04
88440تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره1052,500,00020,000,0001395/08/04
88384تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42012,200,0002,254,500,0001395/08/04
88385تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/08/04
88383تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395/08/04
81510تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/08/03
88281تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره502,000,00035,000,0001395/08/03
88147تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/08/02
88146تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,200,00050,000,0001395/08/02
87972تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87970تهراندیباجی جنوبیویلارهن و اجاره30026,000,000200,000,0001395/08/01
87904تهراندیباجی جنوبیویلافروش30018,000,0001395/08/01
87902تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,0001395/08/01
87903تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,078,500,0001395/08/01
87523تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/07/26
87522تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1828,500,0001,547,000,0001395/07/26
87521تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1378,500,0001395/07/26
87296تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/07/24
87295تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,80025,000,0001395/07/24
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
87010تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/07/17
87009تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001395/07/17
86481تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/07/11
86174تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16018,000,0001395/07/06
Page top