جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87216تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1601,500,000400,000,0001395/07/19
87215تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00040,000,0001395/07/19
87109تهراندستور جنوبیاداریرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/07/18
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
87010تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/07/17
87009تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001395/07/17
86888تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/07/15
86887تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2507,000,000100,000,0001395/07/15
86787تهراندیباجی جنوبی آپارتمانرهن و اجاره1203,000,00025,000,0001395/07/14
86786تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/07/14
86667تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره903,600,00050,000,0001395/07/13
86666تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1133,200,00035,000,0001395/07/13
86665تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1585,000,000100,000,0001395/07/13
86531تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن115230,000,0001395/07/11
86529تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/07/11
86481تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/07/11
86236تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/07/06
86174تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16018,000,0001395/07/06
86175تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش647,500,000480,000,0001395/07/06
86176تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش26012,500,0001395/07/06
85913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2006,500,000100,000,0001395/07/04
85915تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1144,000,00070,000,0001395/07/04
85803تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0006,204,000,0001395/07/04
85804تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/07/04
85914تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/07/04
85912تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1753,500,00080,000,0001395/07/04
85580تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001395/06/31
85579تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/06/31
85581تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش825,600,000465,000,0001395/06/31
Page top