جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85264تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش3,00010,000,0001395/06/27
85265تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/06/27
85188تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/06/25
85088تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1102,200,00040,000,0001395/06/24
85087تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/24
84984تهراندیباجی جنوبی آپارتمانرهن280400,000,0001395/06/23
84878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره662,500,00030,000,0001395/06/21
84743تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001395/06/20
84742تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1428,000,0001,136,000,0001395/06/20
84657تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره943,500,00065,000,0001395/06/18
84658تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن87150,000,0001395/06/18
84656تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره884,500,00030,000,0001395/06/18
84556تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/06/17
84414تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/16
84413تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1323,200,00050,000,0001395/06/16
84412تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00040,000,0001395/06/16
84330تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش68014,500,0001395/06/16
84332تهراندیباجیآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/16
84331تهراندیباجیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001395/06/16
84068تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره662,500,00030,000,0001395/06/14
84067تهراندیباجیآپارتمانرهن80160,000,0001395/06/14
84066تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره842,700,00060,000,0001395/06/14
83980تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن4101,000,000,0001395/06/13
83979تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00075,000,0001395/06/13
83978تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/06/13
83977تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1417,000,00030,000,0001395/06/13
83842تهراندیباجی جنویآپارتمانرهن و اجاره1164,000,00050,000,0001395/06/11
83791تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/06/11
83789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش27022,000,0001395/06/11
83790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/06/11
Page top