املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92671تهراندیباجی جنوبی مستغلاترهن و اجاره802,500,00020,000,0001395/09/16
92504تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/09/15
92503تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,200,00050,000,0001395/09/15
92429تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش633,968,000250,000,0001395/09/15
92150تهراندیباجیآپارتمانفروش13520,000,0002,700,000,0001395/09/13
92039تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00060,000,0001395/09/11
90439تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1143,500,00070,000,0001395/09/11
91775تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0001395/09/07
91774تهراندیباجیآپارتمانفروش90540,000,0001395/09/07
91551تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/09/03
91549تهراندیباجیکلنگیفروش1001,110,000,0001395/09/03
91552تهراندیباجیمستغلاتفروش21015,000,0001395/09/03
91290تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,500,00030,000,0001395/09/01
91142تهراندیباجیکلنگیفروش36014,300,0009,100,000,0001395/08/29
91143تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,500,000663,000,0001395/08/29
91040تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره812,500,00020,000,0001395/08/27
90964تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000120,000,0001395/08/26
90823تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/08/25
90736تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/08/25
90739تهراندیباجیآپارتمانفروش27022,000,0001395/08/25
90738تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001395/08/25
90737تهراندیباجیآپارتمانفروش12510,400,0001,300,000,0001395/08/25
90640تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2006,500,000100,000,0001395/08/24
90639تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1601,500,000400,000,0001395/08/24
90360تهراندیباجیآپارتمانفروش1458,200,0001,189,000,0001395/08/23
90359تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395/08/23
90268تهراندیباجی زمینفروش2,68030,000,00020,400,000,0001395/08/22
90220تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001395/08/22
90219تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,500,0001,966,500,0001395/08/22
90218تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1639,500,0001,548,500,0001395/08/22
Page top